Menu

Документация - DESOI w.i.l.m.a.

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 159200 OR shop_item_has_category.category_line_no = 159200 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI w.i.l.m.a.

С DESOI w.i.l.m.a. имате на разположение новоразработена техника, която не само документира, но и активно наблюдава вашите инжекционни процеси. Тази система за контрол се предлага в четири различни версии и подсигурява цялостните процеси на вашата техника за инжектиране. При това DESOI w.i.l.m.a. записва налягането, обема, времето и отклонението на инжекционните процеси. За да се гарантира, че по време на инжектирането няма недопустими отклонения, предварително могат да бъдат определени гранични стойности за съотношението на смесване, налягането и обема. Ако тези стойности са надвишени, цялата система се изключва или на дисплея се появява съобщение.

DESOI w.i.l.m.a.

DESOI w.i.l.m.a.
Recording and documentation of injection and dosing processes

PDF german/english

PDF german/french

DESOI w.i.l.m.a. - FLYER

 open PDF
 
За да бъдат защитени вашите чувствителни данни, свързани с инжекционния процес, таблетът и базовият модул комуникират чрез защитена WLAN връзка. Всички данни за потребителя са защитени с парола и се обработват и управляват изключително от сървър в Германия. Това Ви осигурява максимално ниво на сигурност.


Доставката включва

Разпределителен шкаф с интегрирано управление, 10 m захранващ кабел, прекъсвач за включване/изключване, контролна светлина, датчици за поток, датчик за налягане, удароустойчив и водоустойчив таблет CATERPILLAR (до 1 m) T20 с Windows 10, включително инструкции за работа
Flow Control Display

DESOI w.i.l.m.a. документира

 • Разход на материал на пакер
 • Съотношение на смесване
 • Инжекционно налягане на пакер
 • Продължителност на инжектиране на пакер
 • Последователност на инжектиране
 • Брой допълнителни инжектирания
 • Дата и час на инжектиране

Оферта за обслужване от DESOI

 • Индивидуална техническа консултация
 • Системен инструктаж от експертен персонал на строителния обект


 

Изходни материали

 • Акрилатен гел
 • PU и силикатни смоли
 • Минерални пълнители (цимент)

Сигурност за планиращи и строители

Устройствата DESOI w.i.l.m.a. гарантират, че планираните количества на потреблението, както и предписаните технически параметри, като напр. съотношението на смесване и налягането на инжектиране, се наблюдават и спазват постоянно. Съгласуваната по този начин машинна техника е надеждна, здрава, изпитана в практиката и позволява висока сигурност на изпълнение. По желание системата може да бъде проектирана за определен проект или приложение.

 
scroll top