Menu

Устройства за инжектиране и смесване

За успешен строителен проект процесът на инжектиране трябва да бъде съобразен със съответните условия, като например структурата на сградата и материалите. DESOI предлага голям асортимент от устройства за инжектиране, устройства за смесване и съответните аксесоари.

УСТРОЙСТВА ЗА ИНЖЕКТИРАНЕ

Независимо дали става въпрос за бутални помпи, шнекови помпи, или мембранни помпи – в DESOI ще намерите устройства за инжектиране с различни принципи за транспортиране и видове задвижване. Сравнете съответните свойства и открийте подходящия продукт за вашата строителна площадка.

повече за продуктите

УСТРОЙСТВА ЗА СМЕСВАНЕ

Правилното устройство за смесване е необходимо, за да могат материалът за инжектиране и строителната конструкция да развият пълния си потенциал. Защото само идеалното въртене и подходящият инструмент произвеждат желаните свойства на продукта по време на процеса на смесване.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА

Оптимизирайте използването на вашето устройство за инжектиране с подходящите аксесоари. В допълнение към всички добавъчни продукти, свързващи елементи и винтови връзки, в DESOI ще намерите точния продукт за безпроблемното използване на инжекционната техниката.


повече за продуктите

ДОКУМЕНТАЦИЯ

С DESOI w.i.l.m.a. имате на разположение новоразработена техника, която не само документира, но и активно наблюдава вашите инжекционни процеси. Тази система за контрол се предлага в четири различни версии и подсигурява цялостните процеси на вашата техника за инжектиране. При това DESOI w.i.l.m.a. записва налягането, обема, времето и отклонението на инжекционните процеси. За да се гарантира, че по време на инжектирането няма недопустими отклонения, предварително могат да бъдат определени гранични стойности за съотношението на смесване, налягането и обема. Ако тези стойности са надвишени, цялата система се изключва или на дисплея се появява съобщение.
 
scroll top