Menu

Пакери за шпунтови стени

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 130000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129921 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

ПАКЕРИ ЗА ШПУНТОВИ СТЕНИ

Пакерите за шпунтови стени са предназначени за инжектиране зад шпунтови стени. Чрез различни размери и системи за връзка могат да бъдат използвани инжекционни смоли/акрилатни гелове, както и минерални материали.

Приложение

Фиксиращият елемент се провежда през пробития отвор и се окачва на задната страна. Пакерът се затяга чрез гайка или с лост. Гумата уплътнява пробития отвор през челната повърхнина. Освен това се предлага употребата на клиновиден пакер. Той се завинтва в шпунтовата стена и по този начин се херметизира.
DESOI Spundwandpacker
Spundwand in Neuhof
scroll top