Menu

Обемно инжектиране в зидария

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 100000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 100000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Обемно инжектиране в зидария

С инжектирането на повърхности докосващите земята нехерметични компоненти могат да бъдат уплътнени допълнително отвътре навън. В зависимост от естеството на строителните материали и пореста структура се създава непрекъснато ниво на запечатване в компонента (зидарията). Чрез инжектиране на подходящи материали, като гелове или ниско вискозни смоли, се уплътняват транспортните маршрути на водата.
Schleier- und Flächeninjektion
Courtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Изисквания към инжекционните пакери

 • Надеждно фиксиране в компонента при свързани с процеса инжекционни налягания
 • Устойчивост на корозия за намиращите се в компонента части
 • Възможност за изолиране
 • Съгласуване с необходимия дебит и характеристики на инжектиране на вещество за инжектиране напречно сечение
 • Възвратни клапани с ниско налягане на отваряне

Инжекционен пакер

 • Пробивен пакер (стоманен пакер)
 • Набивен пакер (пластмасов пакер)
 

Стъпки при работа

 • Моделът на отворите и дълбочината на отговрите зависи от геометрията на конструкцията и се определя от експертните проектанти.
 • Компонентът не е напълно пробит, а само възможно най-близо до външния ръб.
 • Пробиване на канали в нехерметичен компонент отвътре навън, до ок. 2/3 от дебелината на компонента, под лек наклон.
 • Инжекционните пакери са поставени и инжектирани в пробитите отвор

Други области на приложение за последващо уплътняване

 • Стенно фугиране на сгради
 • Инжектиране за дилатационни фуги
 • Инжектиране за строителни пространства
 • Течният инжекционен материал с нисък вискозитет за впръскване измества присъстваща вода, и бразува върху околната повърхност еластично запечатване чрез инжекион на еластичен материал.

Примери за обекти

 • Жилищни и промишлени сгради (мазета, сутерени)
 • Подземно строителство и канализация (инсталации за отпадни води, метро)
 • Хидротехническо строителство (шлюзове, камери, контролни обходи)
 • Строителство на тунели
DESOI Flächeninjektion
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top