Menu
Rissinjektion

Мини & тунели

Нашето предложение за инжекционни системи е насочено специално за използване в минното инженерство, строителството на тунели, подземното и специалното подземно строителство. Към това спадат раздуващи се пакери, хидравлични пакери, затвори на сондажи, обтяжни пакери, пресоващи ланцети, пакери за шпунтови стени и др. в различни изпълнения. На разположение са също принадлежности и спомагателно оборудване. Затворите на сондажите са на разположение в изпълнение с пластмасови втулки. Обтяжният пакер е подходящ за запечатване в скала с полимерен пълнител (инжекционни смоли), както и с всички пълнители на минерална основа. Пресоващият ланцет се вкарва в добре проходими основи; сложна подготовка не е нужна. Специално разработеният пакер за инжектиране зад шпунтови стени гарантира надеждно задържане и сигурно уплътнение.

Набивен инжектор

При този метод стоманени тръби със странични изходящи отвори и връх се набиват в земята. Напасващите разширители са достъпни със и без изходни отвори, както и покрити с изходни отвори. Методът е особено подходящ за плитки дълбочини в добре пропускливи почви. Максималната настройка на дълбочина зависи от свойствата на повърхността. На практика се реализират на установени дълбочини до 15 метра. Инжектираният материал може да проникне в почвата през всички отвори. Когато се използва със загуби, запълващо вещество изтича от края на инжектора. При инжектиране под плочи те съответно са предварително пробити. За уплътняване на инжектирането се използва съединителна втулка.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОДУКТА

Набивен инжектор - Изтегляне
 

Тапи за сондажни отвори

Тапи за запечатване на пробити отвори с пластмасови вътрешни тръби се използват предимно в минното дело и при строителството на тунели за уплътнения или запълване пробитите отвори. Чрез тапите за пробитите отвори се инжектират околните скали (кухини) за втвърдяване със синтетични смоли, минерални материали и др.
 

Раздуващ се пакер

Разширяващите се пакери се използват в почти всички области на пробивната техника, в строителството на тунели и фундиране за инжекции. Тези инжекции обикновено се използват за подобряване на физичните свойства на почвата или уплътнение. В допълнение, разширяващите се пакери се използват е измервателната техника за сондажи за пробно инжектиране, хидравлично изпитване под налягане и за геоложки проучавания в сондаж в пробития отвор.

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОДУКТА

Захващащ се и двоен пакер

Пакерът за навиване служи за вкарване на подложния (запечатващ) материал например при строеж на тунели. С този вид пакер всички инжекционни материали въз основата на минерали и смоли могат да бъдат инжектирани бързо и безопасно. Чрез подобрената система за завинтване се предотвратява потенциалната възможност при навиването да се увредят пръстените от конструкцията.
 

Хидравличен пакер

Хидравличните пакери се използват в почти всички области на пробивната техника, пробиване на тунели, хидротехническото строителство и фундиране за инжекции. Тези инжекции обикновено се използват за подобряване на физичните свойства на почивата, стабилизиране, пълнене или запечатване. В допълнение, хидравличните пакери се използват в областта на метрологията за пробни инжекции, хидравлично изпитване под налягане и за геоложки проучавания в сондаж в пробития отвор.


ПОВЕЧЕ ЗА ПРОДУКТА

Пакери за шпунтови стени

Пакерите за шпунтови стени са предназначени за инжектиране зад шпунтови стени. Чрез различни размери и системи за връзка могат да бъдат използвани инжекционни смоли/акрилатни гелове, както и минерални материали.
 
scroll top