Menu

Защита на дървесина

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158281 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158281 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНА / ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДОМАШНА ПЛЕСЕН

Защитата на дървесината обхваща всички мерки, които предотвратяват унищожаването, респ. увреждането на дървен материал или дървени конструкции. Наличието на плесен в жилището е сериозен строителен дефект съгласно Гражданския процесуален кодекс (BGB). Обикновено повърхностната обработка не е достатъчна и се стига до прилагането на инжекционни методи

Предимства и ползи

 • Инжектиране под налягане за защита на дървесината и предотвратяване на плесен в жилището позволява оптимално разпределяне в дървесината и зидарията
 • Методите на напръскване и образуване на пяна осигуряват оптимално разпределение върху повърхностите и в пролуките
 • Производство и доставка на стандартизирана техника за инжектиране и замонолитване
 • Производство на специални уреди за инжектиране и замонолитване по задания на експерти
 • Устройства за инжектиране и замонолитване в комбинация със съответните материали

Сфери на приложение

 • Предотвратяване и отстраняване на насекоми и растеж на гъби (плесен и мухъл)
 • Подобряване на пожарозащита
 • Повишаване на устойчивостта и здравината
 • Превенция срещу атмосферни условия (вода, влага)
 • Предотвратяване на повторна поява на плесен по зидарията

Допълнителна информация

 • Във връзка със защита на дървения материал и предотвратяването на плесен сертифицирани по DIN 68800 експерти трябва да изготвят технически доклад за защита на дървесината с предложения за саниране
 • Използването на защитен материл за дървесина, подходящ за хоросан, напр. инжекционна пяна, трябва да се потвърди чрез лабораторни тестове
 • Други препоръки са включени в WTA листовки
 • Приложими инжекционни материали или консерванти за дървесина: виж списък на консерванти за дървесина, разрешени от DIBT (Германски институт за строителна техника)
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ НА ПЯНА

Предимства и ползи

 • Целенасочено нанасяне на материала с една операция
 • Материалът залепва към строителния материал и може да прониква по-дълго време
 • Ниска загуба на материал
 • Подходящ за всички инжекционни устройства
 • Употреба при многопластови структури или структури с кухини
 • За прилагане на активни съставки върху дървени повърхности и зидария
DESOI Schaumverfahren
scroll top