Menu

Запълващ материал на база полимер (инжекционна смола)

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 20000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 20000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 9

Запълващ материал на база полимер (инжекционна смола)

Инжекционните смоли може да се състоят от един или два компонента, които реагират химически помежду си. Инициатори и ускорители се смесват като допълнителни компоненти при нужда. Чрез инжектиране на полимерни пълнители се постигат различни цели на инжектирането, като например запечатване или плътно свързване на компоненти. За успешното изпълнение на задачата за инжектиране могат да се използват различни видове пакери от качествения асортимент на DESOI.
Polymerer Füllstoff (Injektionsharz)
Polymeric filling material (Injection resin)

 PDF german/english
 PDF german/french

Използване на инжекционните пакери - сфери на приложение

 • за сухи и мокри съставки
 • за пукнатини, причинени от вода и водно налягане
 • за запълване на кухини
 • впръскване под високо или ниско налягане при бетонни и стоманобетонни конструкцииo
 • за предотвратяване на евентуални повреди на бетонната конструкция, впръскването трябва да е на макс. ⅓ налягане от номиналното напрежение на бетона - винаги проверявайте
 

Изисквания за инжекционни пакери

 • съвместимост с използваните инжекционни продукти
 • надеждно монтиране в конструктивния елемент
 • отсъствие на стесняване на вътрешния диаметър в точката на свързване на пакера за минерални
 • материали с накрайника на маркуча.
 • корозионна устойчивост на частите, които остават в конструктивния елемент
 • наличие на спирателен кран или възвратен клапан
 • устойчивост на високо налягане 

Запечатване на пукнатината чрез обмазване на повърхността

 • запечатването предотвратява изтичането на материала по време на инжектиране
 • при поправки с течни материали, които бързо се втвърдяват
 • осигуряване на обезвъздушаване– в най-високата точка, при вертикални пукнатини.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top