Menu

Набивен инжектор - Изтегляне

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 127500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 127500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

IИнжектиране и същевременно изтегляне на набивни инжектори със загубен връх

Специфичен процес е едновременното инжектиране и изтегляне на набивни инжектори при използване със загубен връх. DESOI доставя цялостно оборудване за ръчна и пневматична машинна техника. За инжектиране на експандиращи материали трябва да се използва възвратен клапан. Системата е лесна за използване, за многократна употреба (освен върха) и може да се инсталира без голямо оборудване. В резултат на това има малко натоварване на земята и непосредствената околност. Възможно е целенасочено инжектиране според критерия за обем или налягане. Методът се използва при запълване на кухини в земята, за уплътняване напр. на язовири и земни стени и за стабилизиране и уплътняване на почвата.
 
Flyer Rammverpresslanze
Flyer Ram injection lances

open PDF

Инжектиране

Работни стъпки
 • Поставяне на набивни инжектори със загубен връх
 • Поставяне на пневматичния издърпващ уред, закрепване на основата с подемна и подложна плоскост (ном. 11516 + 11518)
 • Поставете изтеглящата глава (ном. 11530 + 11535) върху набивния инжектор
 • Завийте байонетния щекер (ном. 20639-38)
 • Свържете маркуч за материал (ном. 13683) към DESOI PowerInject SP-20
 • Въведете в експлоатация шнековата помпа DESOI PowerInject SP-20 (ном. 13576) с материал
 • Свържете маркучите за материал (ном. 13684) и присъединете към набивния инжектор
 • Изтеглете набивния инжектор с пнемватичния изтеглящ уред (ном. 11525) на ок. 3 см
 • Стартирайте инжекционния уред, материалът избутва накрайника и започва да тече
 • Регулирайте дебита според нуждите

Изтегляне

Работни стъпки
 • Когато се достигне височината на изтегляне (ок. 3 м), изключете DESOI PowerInject SP-20, затворете двата сферични крана
 • Отстранете маркучите за материал
 • Отворете за кратко сферичния кран, за да освободите налягането от маркуча за материал, след което го затворете отново
 • Закрепете маркуча за материал с двойната пружинна скоба
 • Разхлабете инжектора над уреда за изтегляне с две клещи за водни помпи и развийте на ръка
 • Оставете набивния инжектор (при нужда промийте), отстранете маркуча за материал
 • Ако е необходимо, инжектирайте

Алтернативно набивните инжектори могат да се изтеглят с минибагер или подобна машина.
scroll top