Menu

Консултиране - Планиране - Изпълнение

Независимо от кой строителен проект се нуждаете от подкрепа - свържете се с нас и ние ще работим в тясно сътрудничество с вас, за да намерим решения и концепции, които ще направят вашия проект успешен.

Консултиране

НЕЗАВИСИМО... дали искате да се информирате за приложението на даден продукт, нуждаете се от специално изпълнение, или имате въпроси за нашия онлайн магазин: Ние с удоволствие ще Ви помогнем със съвети и действия. За да да реализирате сто процента Вашите планове, ние Ви предлагаме бърза, разбираема и компетентна консултация. За тази цел сме на Ваше разположение по телефона, във фирмата и по желание на Вашия строителен обект.

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (препоръки)

DESOI GmbH предлага под формата на услуга за строителните инженери, архитекти и специалисти изготвяне на спецификации и препоръки за изпълнение в различните области. Ведно със съответните сертификати и проспекти, можете да поискате спецификациите за изпълнение в папка на твърдо копие и на, диск срещу минимална такса от 20 евро.

Въпреки това, спецификациите за изпълнение не заместват вниматеното диагностициране на проблемите от експерт по проектирането. Във всеки случай, за успехът на ремонта в голяма степен зависи от адаптирането към нуждите на конкретния обект. При необходимост, можем да Ви препоръчаме надежден партньор. Нашето ноу-хау и нашите контакти вследствие 35 години опит са сигурни предимства, които Вие ще се радвате да използвате..

Изпълнение

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОЧТИ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ...ние работим заедно с изпълнители, строителни специалисти, инженери и учени, с които сме изградили високо ниво на доверие. Чрез тези партньорства ние имахме шанса да придобием множество ценни знания и да доразвием и оптимизираме много от нашите продукти – естествено и в полза на нашите клиенти. Нашата гама е изградена на модулна система от стандартни детайли. Благодарение на нашия квалифициран екип ние реализираме специалните поръчки качествено и експедитивно.

СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ
В продължение на десетилетия техниката на DESOI се използва успешно за прилагане на продукти от известни производители на строителна химия. Комбинацията от иновативни, химически строителни материали и съобразена с изискванията прилагането им техника прави възможно оптималното и рентабилно изпълнение на задачите от строителните обекти. Тук може да намерите информация за тестваните инжекционни материали както и за различните области на тяхото приложение.

Поддръжка на строителни обекти

ИНЖЕКЦИОННА ТЕХНИКА ... ЗА ВАС НА МЯСТО

Индивидуални указания на Вашия строителен обект и специализирани семинари с практическа насоченост за апликатори директно във Вашия офис. Нашият инженер-технолог Удо Вернер ще Ви посъветва на място коя е подходящата инжекционна техника за Вашия проект. Вашето предимство: спестявате ценно време, а по този начин и пари. Ние гарантираме успеха на инжектирането, което ще направите. Свържете се с нас, ние ще Ви изготвим необвързващо предложение.

 

Диапазон на услуги

  • Инжекционен и машинен инструктаж
  • Ръководство за ремонт
  • Инструктаж на строителния обект
  • Хоризонтална хидроизолация срещу капилярно пълзяща влага
  • Завесно инжектиране/повърхностно инжектиране
  • Инжектиране на пукнатини и последваща изолация в областта на стената и колоната
  • Ремонт със системата на DESOI със спирални анкери
  • Система на DESOI с анкерен чорап
Petra Krack-Sippel

КООРДИНАЦИЯ

Petra Krack-Sippel

  +49 6655 9636-34
  events@desoi.de

Udo Werner

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Udo Werner

scroll top