Menu

DESOI Система спирален анкери Плюс W

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139833 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139833 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

DESOI Система спирален анкери Плюс W

Там, където съединението на предния слой на стената с носещия слой вече не е налице или е налице само частично, идеалното решение е спиралната анкерна система Anker Plus W на DESOI. Системата се състои от Anker Plus W на DESOI и хоросан за спирален анкер на DESOI. Anker Plus W се завинтва в хоросана за спирален анкер. Огънатата форма на спиралния анкер води до по-висока якост на свързване между двата системни компонента. Тиксотропната консистенция на хоросана за спирални анкери предотвратява изтичането в междинните пространства и кухните. Anker Plus W на DESOI от остенитна неръждаема стомана има номинален диаметър от 8 мм и е на разположение във варианти между 180 мм и 400 мм (на стъпки от по 20).
Nachträgliche Verankerung mit dem DESOI Spiralankersystem Anker Plus W

Additional anchoring with the
DESOI Spiral Anchor System Anchor Plus W

PDF german/english

PDF german/french

Области на приложение

 • Двуслойна зидария
 • Саниране на зидария
 • Окачена вентилирана фасада
 

Примери за приложение

 • Последващо анкериране
 • Последващо иглено пробиване на двуслойна зидария
 

Предимства и ползи

 • Минимално навлизане в зидарията
 • Подходящо за всички видове зидария, бетон
 • Поемане на сили на обтягане и срязване
Съвет

Санирането на зидария изисква обширни познания за състоянието на конструкцията. Анкериранията трябва да се планират и оразмерят с инженерни методи. Съгласно DIN 1053-1:1996-11 раздел 8.4.3, таблица 11 минималният брой анкери на кв. м. е 5.

ТЕСТОВИ УРЕД ЗА РАЗТЯГАНЕ

Проверка на устойчивостта на анкера
Проверката трябва да се извършва върху най-малко 5 анкера на стена и се счита за успешна, ако при пробно натоварване от 1,5 kN в носещия слой не са превишени следните стойности:
 • 5 х опит за изтегляне: 0,5 мм
 • 10 х опит за изтегляне: 1,1 мм
при носещ слой от зидарията: 1,0 мм при бетон. Снимка 1+2: Приложение на Anker Plus W
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top