Menu

Система инжекционни маркучи

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 80000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 80000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Система инжекционни маркучи

От началото на седемдесетте години в практиката са въведени алтернативни или допълнителни системи за шлаухово инжектиране  с кофриране и ламинатни фуги за запечатване. Това се извършва чрез инжектиране през шлаух или по канал. Последващи течове, могат да бъдат запечатвани чрез инжектиране на полиуретанова смола, акрилна смола, замазка или цимент.
Injektionsschlauchsystem
Injection hose system

PDF german/english
PDF german/french

Ползи и предимства

 • лесна инсталация и гъвкаво адаптиране към строителна линия
 • директно прилагане при съвместими повърхности
 • допълнително запечатване на съвместимата повърхност или плоча
 • възможност за запечатване на фуги в бетонни и стоманобетонни конструкции
 • икономически ефективни процеси за превантивно и последващо запечатване
 • инжекционните шлаух системи могат да се монтират дори при сложно съединени конструкции, където инсталирането на водни бари или ламинатни ленти би било много скъпо
 • годността на шлаух инжекционните системи може да бъде доказана с документи (сертификат за цялостно тестване на сгради)
 

Примери за приложение

 • според Регламент за сгради A Част 2, №. 1.4. шлаух-инжекционните са съвместими с хидроизолационни системи, напр. в областта на подземните хидроложки дейности (бял резервоар)
 • чрез редовно полагане правят бетонните конструкции водоустойчиви
 • използвайте напр. при хидротехнически съоръжения, пречиствателни станции, подземни паркинги, тунели


 

Инструкции за монтаж

 • Шлаух-инжекционът трябва да бъде застопорен в бетонния компонент; така че да не може да се движи в пресния бетон;
 • като цяло, закрепването на шлауха за инжектиране със специални монтажни скоби се случва на разстояние от около макс. 15 см, когато е уместно, но това разстояние трябва да бъдат коригирано спрямо строителния обект;
 • при наличие на други шлаухови връзки трябва да се внимава да не се притискат взаимно
 • дължина на инжектиращия шлаух около 8-10 м;
 • разстоянието от инжектиращия шлаух до стената трябва да бъде ⅓ до ½ г (от дебелината на компонента);
 • Шлаусите трябва да са застопорени един спрямо друг на всеки около 15 см, а успоредно - на разстояние около 5 см един до друг;
 • заложете в плана за изпълнение разположението на инжекционните шлауси;
 • Работно налягане - при запълващия изход на инжекционния шлаух работното налягане е ниско - между 0,5 до около 5 бара;
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top