Menu

DESOI Система спирален анкер

More Informations

DESOI СИСТЕМА СПИРАЛНИ АНКЕРИ

Системата спирални анкери е спираловидно оформена неръждаема стомана, която служи за ремонт на напукана зидария. В зидарията спиралните анкери се използват за ограничаване на разпространението на пукантини. За създаване на здрава спойка между спиралните анкери и видовете зидария, е подходяща замазката за спирални анкери DESOI. За качествена работа се предлагат специални инструменти DESOI (Каменорезен трион и трион за плочки AS 170 / техника за фугиране).
Rissinstandsetzung mit dem DESOI Spiralankersystem

Crack repair with the
DESOI Spiral Anchor system

PDF german/english

PDF german/french

Ползи и предимства

 • Минимално навлизане в зидарията
 • Може да се използва за почти всички видове зидария
 • Спиралният анкер действа като допълнително поставена армировка
 • Съществуващите пукнатини са трайно укрепени
 • Без опасност от корозия
 • Може да се използва върху леко влажни повърхности
 • Изпитана система
 • DESOI услуги за планиране /Препоръка→ спецификации


Области на приложение

 • Пукнатини във фасади или около дупки
 • Пукнатини в зоната на основи или в зоната на арки
 • Свързване на облицовки на зидария / задно анкериране
 • Обекти при поддръжка на паметници

DESOI спирален анкер, пукнатини по фасадата

DESOI спирален анкер, пукнатини в близост до прозорец

DESOI спирален анкер, пукнатини в зидарията

DESOI спирален анкер, дъгова опора
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top