Menu

Разни

ПРЪСКАНЕ ТРАНСПОРТИРАНЕ И ЗАПЪЛВАНЕ

В областта на строителното саниране и реставрацията различните материали се впръскват, извличат и запълват, така че оригиналната субстанция да не се натоварва. За да се спазят специалните изисквания при процеса на зидане, са налични голям брой инжекционни техники и възможности за тяхното приложение. Също така е голям и изборът на подходящи аксесоари за вашия строителен проект.
 

СЛЯП ПАКЕР - (ЗАПУШВАНЕ)

Бързо и безопасно затваряне на отвори, анкерни и тръбни прекарвания. Глухите пакери запечатват срещу вода, замърсяване, паразити и много други. Затягането в кръгли отвори става с челен ключ чрез затягащата гайка; монтажът в тавани над нивото на главата също се осъществява лесно.

ПОВЕЧЕ ЗА продуктите

DESOI Забивни пилоти

Винтовите пилони на DESOI позволяват реализирането на подсилването на основата или модернизирането на конструкцията за много кратък период от време. Ниското тегло и лесният монтаж са подходящи за използване в почти всяка почва и на всяко място. Спиралната форма на винтовите пилони създава уникално съотношение на напречното сечение спрямо общата повърхност и така се получават по-високи сили при опън и натиск в земята. Благодарение на изключително устойчивата на корозия алуминиева сплав също така е възможно използване в агресивни почви. Така при най-неблагоприятните условия може да се гарантира експлоатационен живот, който надвишава необходимия минимален полезен живот от 80 години за постоянни сгради.
 

Защита на дървесина

Защитата на дървесината обхваща всички мерки, които предотвратяват унищожаването, респ. увреждането на дървен материал или дървени конструкции. Наличието на плесен в жилището е сериозен строителен дефект съгласно Гражданския процесуален кодекс (BGB). Обикновено повърхностната обработка не е достатъчна и се стига до прилагането на инжекционни методи.
 

ГАМА ПРОДУКТИ - ОБСЛУЖВАНЕ

 
scroll top