Menu

Захващащ се и двоен пакер

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Захващащ се и двоен пакер

Пакерът за навиване служи за вкарване на подложния (запечатващ) материал например при строеж на тунели. С този вид пакер всички инжекционни материали въз основата на минерали и смоли могат да бъдат инжектирани бързо и безопасно. Чрез подобрената система за завинтване се предотвратява потенциалната възможност при навиването да се увредят пръстените от конструкцията.
Spannpacker

Tunnel and mountain injection
with clamping and double packers

PDF german/english

PDF german/french

Диаметър на обтяжния пакер и диапазони на диаметъра на отвораПАКЕР ЗА НАВИВАНЕ B

Пакерът за навиване B служи за вкарване на подложния (запечатващ) материал, например при строеж на тунели. С този вид пакер всички инжекционни материали въз основата на минерали и смоли могат да бъдат инжектирани бързо и безопасно. Пакерът за навиване се разполага върху стоманената конструкция.


Ползи

 • Лесна и безопасна за употреба
 • Връзката е със свободен проход с Ø  20mm
 • Лесно уплътняване чрез O-пръстен
 • Байонетната закопчалка поредното подобрение във вече доказано ефективната бърза закопчалка.
 

Байонетна закопчалка

Е лесна за монтиране механична връзка между две тръбни части. Чрез припокриване на двете части и завъртане закопчалката се заключва или отключва.
 
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top