Menu

Минерален материал

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 70000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 70000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12 ... 8

Минерален материал

При инжектиране на пукнатини с циментови разтвори и циментови пасти, напуканите конструктивни елементи се запълват изцяло. Инжектирнето в пукнатините се извършва така, че след приключване на процедурата в тях да е невъзможно проникването на вода. Инжекционният материал образува защитен слой срещу навлизането на агресивни вещества и предотвратява корозията на армировката. Благодарение на запълването пукнатината се уплътнява и устойчивостта на конструктивния елементи се възстановява.

Видове пакери

 • инжекционен пакер (стомана)
 • силов пакер (пластмаса)
 • прилепящ пакер (пластмаса)
 • клинов пакер (пластмаса)

Изисквания към инжекционните пакери

 • съвместимост на основата, обект на инжектиране и използваните инжекционни пакери
 • надеждно монтиране на пакерите в конструктивния елемент
 • корозионна устойчивост на частите от пакера, които остават в конструктивния елемент
 • възвратен клапан или кран на пакера
 • вътрешен диаметър, съобразен с хидравличните свойства на инжектираното вещество
 • отсъствие на стесняване на вътрешния диаметър

Подходящи пълнители

 • хоросанов разтвор
 • циментова паста
 • водо-циментов разтвор

Примерни обекти

 • циментова паста
 • водо-циментов разтвор
 • Примерни обекти
 • жилищни и промишлени сгради
 • зидария
 • исторически сгради
 • инженерство
 • подземно строителство и канализационни системи

ЛЕКАРНИ ПАКЕТЕРИ

Пакерът ще е смес от полиуретанова смола или епоксидна смола и евентуално ограничаващо средство (използва за сгъстяване), залепени върху пукнатината. Трябва да се уверите, че отворът на пакера се намира точно срещу пукнатината и провеждащият каналът на пакера не е запушен. Залепените върху повърхността пакери се използват предимно за сгради, чиито конструкции (напр. предварително напрегнат стоманобетон) не могат да понесат пробиване (дебелината на конструкцията определя разстоянието между точките на инжектиране чрез залепени пакери.

Забележки

 • Залепващите върху повърхността пакери са изработени от метал или пластмаса.
 • Добрата връзка между пакера и повърхостта на конструктивния елемент е от решаващо значение.
 • здравината на връзката се определя от състоянието на контактната повърхност на конструктивния елемент, свойствата на залепващия пакер и залепващата смоля, чийто неподходящ избор могат да окажат значително отрицателно въздействие в процеса на инжектиране под налягане.

Сфери на приложение

 • за сухи конструктивни елементи
 • за конструктивни елементи с ограничаваща възможността за пробиването им армировка
 • за предварително напрегнат стоманобетон
 • инжектиране под високо налягане до макс. 60 бара или при инжектиране с ниско налягане до 10 бара

ПРИЛАГАНЕ НА КЛИНОВИ ПАКЕРИ

Клиновите пакери се поставят в пукнатини широки обикновено около 1 -2 мм, след което се ивършва инжектиране под налягане. С използването им се елиминира обичайното пробиване на отвори в конструктивните еленменти. Клиновите пакери са произведени от метал или пластмаса.

Ползи и предимства

 • спестява време чрез намаляване на стъпките при определяне на пакера
 • клиновия пакер влиза директно в пукнатината, без сложно пробиване на конструкцията.
 • опаковчика може лесно да се отстрани след инжектирането
 • минималната широчина на пукнатина за използване на стоманени клинови пакери е 1,5 мм
 • спестява време чрез намаляване на стъпките при определяне на пакера
 • клиновия пакер влиза директно в пукнатината, без нужда от пробиване на конструкцията.
 • Пакерите се отстраняват лесно след приключване на инжектирането
 • минималната широчина на пукнатина за използване на стоманени клинови пакери е 1,5 мм
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top