Menu
Rissinjektion

Инжектиране в пукнатити

ЦЕЛИ НА ЧЕРНО ИНЖЕКЦИЯ / КРЪК РЕМОНТ СА

Запечатване

Предотвратяване на проникването на корозиращи агенти и субстанции

Водоуплътняване

Премахване на пукнатини или течове, причинени от кухини в конструктивните елементи

Еластична връзка

Да се свържат здраво неравните ръбове и да се ограничи еластичността

Връзка, предаваща натоварванията (заздравяване)

Създаване на връзка, устойчива на опън и натиск

Запълващ материал на база полимер (инжекционна смола)

Инжекционните смоли може да се състоят от един или два компонента, които реагират химически помежду си. Инициатори и ускорители се смесват като допълнителни компоненти при нужда. Чрез инжектиране на полимерни пълнители се постигат различни цели на инжектирането, като например запечатване или плътно свързване на компоненти. За успешното изпълнение на задачата за инжектиране могат да се използват различни видове пакери от качествения асортимент на DESOI.

повече за продуктите

Минерален материал

При инжектиране на пукнатини с циментови разтвори и циментови пасти, напуканите конструктивни елементи се запълват изцяло. Инжектирнето в пукнатините се извършва така, че след приключване на процедурата в тях да е невъзможно проникването на вода. Инжекционният материал образува защитен слой срещу навлизането на агресивни вещества и предотвратява корозията на армировката. Благодарение на запълването пукнатината се уплътнява и устойчивостта на конструктивния елементи се възстановява.
 

Система инжекционни маркучи

От началото на седемдесетте години в практиката са въведени алтернативни или допълнителни системи за шлаухово инжектиране  с кофриране и ламинатни фуги за запечатване. Това се извършва чрез инжектиране през шлаух или по канал. Последващи течове, могат да бъдат запечатвани чрез инжектиране на полиуретанова смола, акрилна смола, замазка или цимент.

повече за продуктите
scroll top