Menu

Хидравличен пакер

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129843 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129843 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

ХИДРАВЛИЧЕН ПАКЕР

Хидравличните пакери се използват в почти всички области на пробивната техника, пробиване на тунели, хидротехническото строителство и фундиране за инжекции. Тези инжекции обикновено се използват за подобряване на физичните свойства на почивата, стабилизиране, пълнене или запечатване. В допълнение, хидравличните пакери се използват в областта на метрологията за пробни инжекции, хидравлично изпитване под налягане и за геоложки проучавания в сондаж в пробития отвор.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection
Inflatable packers, Hydraulic packers, Borehole sealing

PDF german/english

PDF german/french

Области на приложение

 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Инжекции при издигане на конструкции
 • Хидравлични двойни пакери се използват главно за инжектиране с маншетни тръби.

Ползи и предимства

 • Пакерът може да се разтегне лесно
 • За многократна употреба
 • Лесно и надеждно уплътняване на пробития отвор
 • Може да се използва при различни дълбочини
 • Всички части са налични като резервни части и лесни за подмяна

Хидравлични единични пакери

Хидравлични двойни пакери

scroll top