Menu

Хидравличен пакер

More Informations

ХИДРАВЛИЧЕН ПАКЕР

Хидравличните пакери се използват в почти всички области на пробивната техника, пробиване на тунели, хидротехническото строителство и фундиране за инжекции. Тези инжекции обикновено се използват за подобряване на физичните свойства на почивата, стабилизиране, пълнене или запечатване. В допълнение, хидравличните пакери се използват в областта на метрологията за пробни инжекции, хидравлично изпитване под налягане и за геоложки проучавания в сондаж в пробития отвор.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection
Inflatable packers, Hydraulic packers, Borehole sealing

PDF german/english

PDF german/french

Области на приложение

 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Инжекции при издигане на конструкции
 • Хидравлични двойни пакери се използват главно за инжектиране с маншетни тръби.

Ползи и предимства

 • Пакерът може да се разтегне лесно
 • За многократна употреба
 • Лесно и надеждно уплътняване на пробития отвор
 • Може да се използва при различни дълбочини
 • Всички части са налични като резервни части и лесни за подмяна

Хидравлични единични пакери

Хидравлични двойни пакери

scroll top