Menu

Пръскане транспортиране и запълване

More Informations

Пръскане транспортиране и запълване

В областта на строителното саниране и реставрацията различните материали се впръскват, извличат и запълват, така че оригиналната субстанция да не се натоварва. За да се спазят специалните изисквания при процеса на зидане, са налични голям брой инжекционни техники и възможности за тяхното приложение. Също така е голям и изборът на подходящи аксесоари за вашия строителен проект.
Spraying, conveying and filling

PDF german/english
PDF german/french

Области на приложение

 • Хидроизолация в надземното и подземното строителство
 • Нанасяне на хидроизолация на циментова основа отвън
 • Последваща вътрешна хидроизолация, напр. в мазета
 • Повърхностна защита, напр. при резервоари за питейна вода
 • Система за санираща мазилка съгласно WTA след хоризонтално уплътняване

Пълнители

 • Фугиращ разтвор
 • Анкериращ разтвор
 • Инжекционен разтвор
 • Замазки
 • Инжекционни материали
  • 1K / 2K хидроизолации
  • Фина шпакловка
  • Циментово-варова мазилка
  • Шприц бетон
  • Изравнителна мазилка
  • Санираща мазилка

Предимства и ползи

 • С един уред могат да се впръскват различни материали
 • Добра мобилност на строителния обект
 • Висока производителност на единица площ
 • Начинът на впръскване се регулира чрез: регулиране на количеството материал, настройка на дюзата (впръскване с отрицателно и положително налягане)
 • Гарантирано еднакво нанасяне на материали, особено в областта на свързване на стена и под, външни и вътрешни ъгли
 • Количеството материал може да се регулира в главата за фугиране
 • Поддръжката и грижите за конвейерната технология и инжекционните инструменти се извършват с малко използване на инструменти
scroll top