Menu

Пръскане транспортиране и запълване

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 -- LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														-- AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 147500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 147500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Пръскане транспортиране и запълване

В областта на строителното саниране и реставрацията различните материали се впръскват, извличат и запълват, така че оригиналната субстанция да не се натоварва. За да се спазят специалните изисквания при процеса на зидане, са налични голям брой инжекционни техники и възможности за тяхното приложение. Също така е голям и изборът на подходящи аксесоари за вашия строителен проект.
Spraying, conveying and filling

PDF german/english
PDF german/french

Области на приложение

 • Хидроизолация в надземното и подземното строителство
 • Нанасяне на хидроизолация на циментова основа отвън
 • Последваща вътрешна хидроизолация, напр. в мазета
 • Повърхностна защита, напр. при резервоари за питейна вода
 • Система за санираща мазилка съгласно WTA след хоризонтално уплътняване

Пълнители

 • Фугиращ разтвор
 • Анкериращ разтвор
 • Инжекционен разтвор
 • Замазки
 • Инжекционни материали
  • 1K / 2K хидроизолации
  • Фина шпакловка
  • Циментово-варова мазилка
  • Шприц бетон
  • Изравнителна мазилка
  • Санираща мазилка

Предимства и ползи

 • С един уред могат да се впръскват различни материали
 • Добра мобилност на строителния обект
 • Висока производителност на единица площ
 • Начинът на впръскване се регулира чрез: регулиране на количеството материал, настройка на дюзата (впръскване с отрицателно и положително налягане)
 • Гарантирано еднакво нанасяне на материали, особено в областта на свързване на стена и под, външни и вътрешни ъгли
 • Количеството материал може да се регулира в главата за фугиране
 • Поддръжката и грижите за конвейерната технология и инжекционните инструменти се извършват с малко използване на инструменти
scroll top