Menu

DESOI Система спирален анкер в чорап

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139980 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139906 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

DESOI Система спирален анкер в чорап – ПРОВЕРЕНА СИСТЕМА

За да предостави на дизайнерите и изпълнителите надеждни анкерни системи, DESOI GmbH осигури проверката и документирането на здравината и съпротивлението на анкерите в системата с анкерен чорап от независими институти за проверка на материалите. Целта на извършените изследвания е да се оцени влиянието на анкерния чорап върху свързването между инжекционния разтвор и тухлената конструкция. При това бе разгледан неблагоприятният случай на отвор с гладки стени и инжекционен разтвор. Допълнително трябваше да се разработят практически препоръки по отношение на предварителното третиране и пресоването.
Проведените композитни проучвания са показали, че с DESOI AnchorNox® сух хоросан
 • са постигани добри якости на свързване (средно > 1,5 N/мм²)
 • При ниско приплъзване (< 0,1 мм)
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Stocking System

PDF german/english
PDF german/french
Съвет Преди да се започва с мерки за саниране с използване на анкерни системи е наложително да се разследват причините за повреди и да се елиминират, ако е възможно. Опитът показва, че нестабилната повърхност (под/основа) е една от най-честите причини.


Тестови доклад, Институт за тестване на материали и експерименти Neuwied GmbH

"Изследвания по системата на DESOI с анкерен чорап за обезопасяване на зидани конструкции с историческа стойност", ном. 6-21/1938b/12, 10 януари 2014 г.

 

DESOI AnchorNox® сух хоросан

Междинен доклад, Ф.А. Фингер - Институт за строителни материали, катедра "Полимерни материали", "Адаптиране на състава и оптимизиране на свойствата на пресния и здравия хоросан при работен сух хоросан DESOI AnchorNox&reg; за системи с анкерен чорап", FIB-AN 040-14, 13 март 2015 г. Други изпитани сухи хоросани са на разположение при запитване.

Прилагането на анкерен чорап на DESOI не е сложно: пъхнете разделителя върху анкерния прът, добавете тръбата за материал за вкарване на хоросана за анкера и фиксирайте 3-те части с крепирана лента. Сега изтеглете разрязания по размер и вече запечатания от една страна с кабелна връзка плетен маркуч като чорап върху анкерния пакет и го закрепете с още една кабелна връзка. 
Съвет: Също така е на разположение сглобен фабрично.
След правилния монтаж на анкера следва пълненето. При това анкерният чорап предотвратява неконтролираното изтичане на материала за пълнене в кухини, гнезда с чакъл и др. Поради своята еластичност анкерният чорап се адаптира към неравностите в отвора. Едновременно с това структурата на тъканта е толкова пропусклива, че закрепването на анкера в компонента е гарантирано.
 

Задачи и примери за приложение

 • Изработване на геометрично и силово свързване
 • Изработване на устойчиво на опън свързване
 • Поемане на сили на обтягане и избутване
 • Защита срещу динамични натоварвания / износвания
 • Защита за единична и многослойна зидария
 • Свързване и сглобяване на компоненти (многослойни)
 • Защита за разкъсани компоненти
 • Стабилизиране на напукана зидария
 • Защита на фугите на зидарията при локални повреди
 • Иглено пробиване на единична и многослойна зидария
scroll top