Menu

DESOI Система спирален анкер в чорап

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 139833 OR shop_item_has_category.category_line_no = 139833 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

DESOI Система спирален анкер в чорап – ПРОВЕРЕНА СИСТЕМА

За да предостави на дизайнерите и изпълнителите надеждни анкерни системи, DESOI GmbH осигури проверката и документирането на здравината и съпротивлението на анкерите в системата с анкерен чорап от независими институти за проверка на материалите. Целта на извършените изследвания е да се оцени влиянието на анкерния чорап върху свързването между инжекционния разтвор и тухлената конструкция. При това бе разгледан неблагоприятният случай на отвор с гладки стени и инжекционен разтвор. Допълнително трябваше да се разработят практически препоръки по отношение на предварителното третиране и пресоването.
Проведените композитни проучвания са показали, че с DESOI AnchorNox® сух хоросан
 • са постигани добри якости на свързване (средно > 1,5 N/мм²)
 • При ниско приплъзване (< 0,1 мм)
DESOI Verankerungssystem 
DESOI Anchor Stocking System

PDF german/english
PDF german/french
Съвет Преди да се започва с мерки за саниране с използване на анкерни системи е наложително да се разследват причините за повреди и да се елиминират, ако е възможно. Опитът показва, че нестабилната повърхност (под/основа) е една от най-честите причини.


Тестови доклад, Институт за тестване на материали и експерименти Neuwied GmbH

"Изследвания по системата на DESOI с анкерен чорап за обезопасяване на зидани конструкции с историческа стойност", ном. 6-21/1938b/12, 10 януари 2014 г.

 

DESOI AnchorNox® сух хоросан

Междинен доклад, Ф.А. Фингер - Институт за строителни материали, катедра "Полимерни материали", "Адаптиране на състава и оптимизиране на свойствата на пресния и здравия хоросан при работен сух хоросан DESOI AnchorNox&reg; за системи с анкерен чорап", FIB-AN 040-14, 13 март 2015 г. Други изпитани сухи хоросани са на разположение при запитване.

Прилагането на анкерен чорап на DESOI не е сложно: пъхнете разделителя върху анкерния прът, добавете тръбата за материал за вкарване на хоросана за анкера и фиксирайте 3-те части с крепирана лента. Сега изтеглете разрязания по размер и вече запечатания от една страна с кабелна връзка плетен маркуч като чорап върху анкерния пакет и го закрепете с още една кабелна връзка. 
Съвет: Също така е на разположение сглобен фабрично.
След правилния монтаж на анкера следва пълненето. При това анкерният чорап предотвратява неконтролираното изтичане на материала за пълнене в кухини, гнезда с чакъл и др. Поради своята еластичност анкерният чорап се адаптира към неравностите в отвора. Едновременно с това структурата на тъканта е толкова пропусклива, че закрепването на анкера в компонента е гарантирано.
 

Задачи и примери за приложение

 • Изработване на геометрично и силово свързване
 • Изработване на устойчиво на опън свързване
 • Поемане на сили на обтягане и избутване
 • Защита срещу динамични натоварвания / износвания
 • Защита за единична и многослойна зидария
 • Свързване и сглобяване на компоненти (многослойни)
 • Защита за разкъсани компоненти
 • Стабилизиране на напукана зидария
 • Защита на фугите на зидарията при локални повреди
 • Иглено пробиване на единична и многослойна зидария
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top