Menu

Завесно инжектиране

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 99375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 99375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Завесно инжектиране

Доказан в практиката последващ метод за запечатване при строителството на тунели, за инженерни съоръжения, жилищни и промишлени сгради, паркинги, подземно и канализационно и хидротехническо строителство. Инжектиране по метода на постепенното сгъстяване с акрилатен гел (хидроструктурна смола) осигурява уплътнение на конструкции в контакт с почвата или засипани с почва от вътре на вън, както и запълване на празнини, като пукнатини, дефекти, кухини, фуги. Подходяща техника за инжектиране и инжекционни пакери, както и съставена от професионален проектант концепция за саниране гарантират успеха на хидроизолацията.
Schleier- und Flächeninjektion
Curtain and masonry injection

PDF german/english
PDF german/french

Изисквания към инжекционните пакери

 • Надеждно фиксиране в компонента при свързани с процеса инжекционни налягания
 • Устойчивост на корозия за намиращите се в компонента части
 • Възможност за изолиране
 • Съгласувано към необходимия дебит и характеристики на инжектиране на вещество за инжектиране напречно сечение
 • Възвратни клапани с ниско налягане на отваряне

Инжекционен пакер

 • Пробивен пакер (стоманен пакер)
 • Набивен пакер (пластмасов пакер)
 

Стъпки при работа

 • Растероподобни отвори преминават през цялата конструкция отвътре навън според определена схема за пробиване, свързана с обекта.
 • Инжекционните пакери са поставени и инжектирани в пробитите отвори.
 • Конструкцията е заобиколена от почвата / пясък. Завесата от гел влиза в структурата на порите и образува смес, която възпрепятства достъпа на вода до конструкцията или до разширителните фуги и т.н.

Области на приложение за последващо уплътняване

 • Инжектиране по метода на постепенното сгъстяване в строителна почва
 • Инжектиране на фуги на слягане
 • Инжектиране на междунни пространства в конструкции
 • Ниско вискозен, течен инжекционен материал измества съществуващата вода и заедно с околната строителна основа образува еластично уплътнение или еластично инжекционно тяло.

Примери за обекти

 • Строителство на тунели
 • Инженерни конструкции
 • Жилищни и промишлени сгради (мазета, сутерени)
 • Паркинги и гаражи
 • Подземно строителство и канализация (инсталации за отпадни води, метро)
 • Хидротехническо строителство (шлюзове, камери, контролни обходи)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top