Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 115000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal – уплътняващ и инжекционен профил

С новата система се комбинират две технологии в един продукт, за да се извърши сигурно уплътняване на разширяващи се, работни и подвижни фуги. По този начин може да се гарантира сигурно саниране на фуги или повторно запечатване на водоустойчиви бетонни конструкции. Гъвкавият 7-сегментен уплътнителен и инжекционен профил се вкарва в повредената фуга, фиксира се и се притиска обратно с конструктивен химически пълнител. Профилът на уплътняване и инжектиране е делим и е подходящ за ширини на фугите от 18 до 26 mm.

Mineralischer Füllstoff
Joint renovation / re-sealing of waterproof concrete structures

PDF german/english
PDF german/french

Комбинация от DESOI Quick Seal и правоъгълен стоманен пакер

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Предимства

 • Сигурно запечатване на фуги
 • Спестяване на време – без пробиване
 • Без изкъртвания по ръбовете
 • Подвижни, променливи сегменти – лесно и бързо сглобяване
 • Може да се скъси индивидуално (300 mm след всеки сегмент)
 • Ширина на фугата: мин. 18 mm , макс. 26 mm

Монтаж

 1. Поставете първия сегмент на DESOI Quick Seal в неуплътнената фуга и затегнете затягащите гайки, както и тръбата за затягане и инжектиране с акумулаторен винтоверт (челен ключ). Това притиска уплътняващия профил (еластично) и го фиксира във фугата. Направете същото с останалите сегменти.
 2. След като всички сегменти са монтирани, завийте нипела с плоска глава М6 върху затягащите и инжекционни тръби.
 3. Затворете евентуално наличните отвори с правоъгълни стоманени пакери – поставете във фугата и фиксирайте с бързозатягаща дръжка.
 4. Стартирайте процеса на инжектиране

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

Правоъгълен стоманен пакер

Предимства/указания

 • Спестяване на време – без пробиване
 • Без изкъртвания по ръбовете
 • Запълване на малки отвори
 • Няма следи от пробиване след инжектирането

Указания
Правоъгълният стоманен пакер се използва за затваряне на процепи, които може да се появят поради разлика между дължините на фугата и на сегмента.
DESOI Quick Seal
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top