Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 119375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 118437 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal + DESOI Quick Seal E

Пукнатините по фугите могат се отстранят с подходящ продукт за саниране. За прецизно саниране и последващо уплътняване на фугите, DESOI предлага разнообразни продукти съобразени с различните процеси.
С тези системи разширителните, работните и подвижните фуги се запечатват сигурно. По този начин може да се гарантира цялостно саниране на фуги или последващо уплътняване на водоустойчиви бетонни конструкции.

Nachträgliche Fugenabdichtung
Subsequent joint sealing

 open PDF

Предимство/указание

 • Без пробиване: пестене на време и сигурен монтаж – без счупване на ръбове
 • Без кофраж: опростен, бърз монтаж
 • Универсално приложимо – подходящо за всички фуги
 • За многократна употреба (само с акрилатен гел)

Типични области на приложение

 • Пешеходни подлези
 • Канализации
 • Контролни изпускатели в хидравлични конструкции или мостове
 • Cut und Cover Tunnel

Пълнители

 • Акрилатен гел (AY)
 • Полиуретанова смола (PUR)

За санирането на фуги са на разположение следните системи / продукти

 1. DESOI Quick Seal в комбинация с правоъгълния стоманен пакер
  за фуги с ширина 18 – 26 мм
 2. DESOI Quick Seal E
  за фуги с ширина 26 – 51 мм

1. DESOI Quick Seal + правоъгълен стоманен пакер

DESOI Quick Seal
Гъвкавият 7-сегментен уплътнителен и инжекционен профил се вкарва в повредената фуга, фиксира се и се притиска обратно със строителен химически пълнител. Профилът на уплътняване и инжектиране е делим и е подходящ за ширини на фугите от 18 до 26 mm.
Правоъгълен стоманен пакер
Правоъгълният стоманен пакер се използва между уплътняващите и инжекционните профили или в началото и края на фугата. Пакерът се затяга с помощта на шестоъгълната гайка, респ. ръкохватка.

Правоъгълен стоманен пакер (гел нипел с плоска глава или с бързозатегателна ръкохватка)

пример за монтаж 

Подготовка

 • Почистете фугата с вода и отстранете останалите замърсявания със сгъстен въздух
 • Предварително намокрете фугата
 • Нанесете защитен слой върху DESOI Quick Seal (силиконов спрей ном. 13560)Поставяне

 • Поставете първия сегмент на DESOI Quick Seal в неуплътнената фуга и затегнете гайките, както и затегателната и инжектираща тръба с акумулаторен винтоверт (гаечен ключ ном. 25014)
 • Уплътняващият профил се притиска еластично и се фиксира във фугата
 • Направете същото с останалите сегменти
 • Инсталирайте всички сегменти, завийте нипела с плоска глава M6 върху затягащите и инжекционни тръби
 • Затворете евентуално наличните отвори с правоъгълни стоманени пакери – поставете във фугата и фиксирайтеИнжектиране / притискане

 • Начало на инжектиране под наляганеОтстраняване

 • След втвърдяване на пълнителя отстранете уплътнителните и инжекционни профили и евентуално използваните правоъгълни стоманени пакери

Нанасяне на защитния слой със силиконов спрей

Поставете DESOI Quick Seal, започвайки с правоъгълния стоманен пакер

Затегнете DESOI Quick Seal чрез затягащата тръба

Вграден DESOI Quick Seal във фуга

 

След втвърдяване на пълнителя просто отстранете DESOI Quick Seal 

Успешно инжектиране на фугата

2. DESOI Quick Seal E

DESOI Quick Seal E е идентичен с DESOI Quick Seal, но се състои само от един сегмент. Той е подходящ за ширини на фуги от 26 до 51 мм. Уплътняващият и инжекционен профил се предлага с дължини 140 и 380 мм.
 

DESOI Quick Seal Е – уплътнителен и инжекционен профил
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top