Menu

DESOI Quick Seal

More Informations
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 115000)
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

DESOI Quick Seal – уплътняващ и инжекционен профил

С новата система се комбинират две технологии в един продукт, за да се извърши сигурно уплътняване на разширяващи се, работни и подвижни фуги. По този начин може да се гарантира сигурно саниране на фуги или повторно запечатване на водоустойчиви бетонни конструкции. Гъвкавият 7-сегментен уплътнителен и инжекционен профил се вкарва в повредената фуга, фиксира се и се притиска обратно с конструктивен химически пълнител. Профилът на уплътняване и инжектиране е делим и е подходящ за ширини на фугите от 18 до 26 mm.

Mineralischer Füllstoff
Joint renovation / re-sealing of waterproof concrete structures

PDF german/english
PDF german/french

Комбинация от DESOI Quick Seal и правоъгълен стоманен пакер

 
DESOI Quick Seal - Abdichtungs- und Injektionsprofil

Предимства

 • Сигурно запечатване на фуги
 • Спестяване на време – без пробиване
 • Без изкъртвания по ръбовете
 • Подвижни, променливи сегменти – лесно и бързо сглобяване
 • Може да се скъси индивидуално (300 mm след всеки сегмент)
 • Ширина на фугата: мин. 18 mm , макс. 26 mm

Монтаж

 1. Поставете първия сегмент на DESOI Quick Seal в неуплътнената фуга и затегнете затягащите гайки, както и тръбата за затягане и инжектиране с акумулаторен винтоверт (челен ключ). Това притиска уплътняващия профил (еластично) и го фиксира във фугата. Направете същото с останалите сегменти.
 2. След като всички сегменти са монтирани, завийте нипела с плоска глава М6 върху затягащите и инжекционни тръби.
 3. Затворете евентуално наличните отвори с правоъгълни стоманени пакери – поставете във фугата и фиксирайте с бързозатягаща дръжка.
 4. Стартирайте процеса на инжектиране

DESOI Quick Seal - installation

Injection of chemical filling material

Правоъгълен стоманен пакер

Предимства/указания

 • Спестяване на време – без пробиване
 • Без изкъртвания по ръбовете
 • Запълване на малки отвори
 • Няма следи от пробиване след инжектирането

Указания
Правоъгълният стоманен пакер се използва за затваряне на процепи, които може да се появят поради разлика между дължините на фугата и на сегмента.
DESOI Quick Seal
scroll top