Menu
Rissinjektion

Завесно инжектиране & инжектиране в зидария

Уплътняване чрез желиране, напр. гр. завеса или повърхностно впръскване е изключително ефективна алтернатива за последващо запечатване на инженерни и пътни конструкции, както и за сгради в строителството и жилищното строителство. Предпоставка за успешното последващо уплътняване е познаването на причината за настъпилите вреди от влагата.

ПОВЕЧЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

Завесно инжектиране

Доказан в практиката последващ метод за запечатване при строителството на тунели, за инженерни съоръжения, жилищни и промишлени сгради, паркинги, подземно и канализационно и хидротехническо строителство. Инжектиране по метода на постепенното сгъстяване с акрилатен гел (хидроструктурна смола) осигурява уплътнение на конструкции в контакт с почвата или засипани с почва от вътре на вън, както и запълване на празнини, като пукнатини, дефекти, кухини, фуги. Подходяща техника за инжектиране и инжекционни пакери, както и съставена от професионален проектант концепция за саниране гарантират успеха на хидроизолацията.


повече за продуктите

Обемно инжектиране в зидария

С инжектирането на повърхности докосващите земята нехерметични компоненти могат да бъдат уплътнени допълнително отвътре навън. В зависимост от естеството на строителните материали и пореста структура се създава непрекъснато ниво на запечатване в компонента (зидарията). Чрез инжектиране на подходящи материали, като гелове или ниско вискозни смоли, се уплътняват транспортните маршрути на водата.
 
scroll top