Menu

Запълване на фуги в зидария

More Informations

Фугиране на фуги на зидария

При санирането на външна зидария от тухли или естествен камък често възниква необходимост да се предотврати по-нататъшно проникване на влага в стената чрез подновяване на всички фуги.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Области на приложение

 • Възстановяване на фуги или обновяване на фуги в зидария
 • Обновяване/повторно фугиране на вградени естествени камъни
 • Шприц-фугиране при големи ширини и дълбочини на фугите
 • Запълване на дълбоки дупки

Избор на материал

Решаващо за избора на материал е текущото състояние на обекта. Разтворите се състоят от минерални свързващи вещества и евентуално добавки, напр.
 • Варов разтвор
 • Доломитов варов разтвор
 • Вароциментов разтвор
 • Римски циментов разтвор
 • Пуцоланов циментов разтвор

Указание: Фугиращият разтвор трябва да е съвместим с машината

Примери за приложение

 • Фуги в зидария
 • Подови фуги
 

Предимства и ползи

 • Гарантирана чиста работа
 • Цялостно запълване на фугите
 • Регулируем дебит и скорост

Стъпки при работа

 • Ако ремонтът не е възможен, отстранете напълно фугиращия материал (напр. AS175 трион за камък и фуги, ном. 40020)
 • Почистете страничните части на фугите от прах и остатъци, ако е необходимо, ги загрубете
 • Предварително навлажняване с вода с питейно качество
 • Поставяне на разтвора във фугите
 • Обработка на повърхността
 • Последваща обработка на фугите
 
Указания за санирането на фуги
Бюлетин на WTA: „Реставриране на естествен камък“ 3-2, издание 10.2016 D, указания за саниране на естествен камък в бюлетин на WTA: „Съхранение и ремонт на зидария“ E-7-1, издание 02.2018/D (проектостандарт)
 
scroll top