Menu

Запълване на фуги в зидария

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Запълване на фуги в зидария

При санирането на тухлена зидария от облицовъчни тухли или естествен камък често възниква необходимост да се предотврати по-нататъшно проникване на влага в стената чрез подновяване на всички фуги.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Сфери на приложение

 • Ръчно фугиране
 • Шприц-фугиране при големи ширини и дълбочини на фугите
 • Запълване на дупки

Примери за приложение

 • Каменна зидария
 • Зидария от ломен камък
 • Слоеста зидария
 • Зидария от дялан камък
 • Облицовъчна зидария
 • Смесена зидария
 
 

Предимства и ползи

 • Фугиращата смес се нанася равномерно и плътно
 • Гарантирана чиста работа
 • Цялостно запълване на фугите

Общи операции

 • Изпразване и почистване на фугите
 • Предварително напръскване
 • Поставяне на хоросан във фугите
 • Допълнителна обработка на фугите

Подходящ материал за фугиране

 • Пластичен хоросан
 • Фугираща смес за камъни Трас
 • Фугиращи варови разтвори за камъни Трас
 • Фугираща смес за машина
 • Фугираща смес на базата на епоксидна смола
 • Замонолитване
scroll top