Menu

DESOI Забивни пилоти

More Informations

DESOI Забивни пилоти

Винтовите пилони на DESOI позволяват реализирането на подсилването на основата или модернизирането на конструкцията за много кратък период от време. Ниското тегло и лесният монтаж са подходящи за използване в почти всяка почва и на всяко място. Спиралната форма на винтовите пилони създава уникално съотношение на напречното сечение спрямо общата повърхност и така се получават по-високи сили при опън и натиск в земята. Благодарение на изключително устойчивата на корозия алуминиева сплав също така е възможно използване в агресивни почви. Така при най-неблагоприятните условия може да се гарантира експлоатационен живот, който надвишава необходимия минимален полезен живот от 80 години за постоянни сгради.
Инсталирането на винтови пилони се извършва на ръка или от мини багери, които работят с хидравлични чукове и набиват пилоните в земята. Това прави ненужна изкопната и земекопната дейности и създава едва доловими вибрации, които не могат да увредят околната среда или съществуващите структури. Веднага след инсталиране, системата може да бъде натоварена. Винтовите пилони са за многократна употреба и може отново да се отвинтят след инсталацията.
Освен полагането на нови инсталации в нови сгради, винтовите пилони са особено удачни за модернизирането на вече съществуващи структури.
Винтовите пилони са налични като отделни сегменти с дължина 1 метър, с номинални диаметри 60 мм и 100 мм, и с различна товароподемност.
 • Многократна употреба
 • Ниско тегло
 • Алуминиева сплав
 • Дължина 1 m, спираловидни
 • Завинтват се в земята
 • Висока устойчивост на корозия
 • Бърз монтаж
 • Без щети по околните повърхности
 • Може да се зареждат и тестват веднага
 • Прости, леки винтови пилони
 • Без бетон
 • Изкопи /Изкопни машини не са необходими
 • Изключителна дълготрайност
 • Голяма здравина и устойчивост на натиск
During pile load tests in cohesive soils the following average pile resistances have been achieved

Technical description

Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top