Menu

Устройства за инжектиране

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 -- LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														-- AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158554 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158554 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Принципи на работа помпа

Мембранна помпа

Мембранната помпа има механично, хидравлично или пневматично задвижване. Чрез деформиране на мембраната помпената камера се напълва, всмуквайки инжекционен материал, който се транспортира след нова деформация на мембраната. Предимството на тази машина е, че инжекционният продукт се подава с подходящо избрано налягане, осигурявайки условия за правилното разпространяване на инжекционната смес в обекта на инжектиране

Шнекова помпа

Шнековата помпа работи на принципа на архимедовия винт. Винтът се намира в тръба, със сходен диаметър, и се върти около надлъжната си ос. Конвейерните елементи са въртащ се ротор и фиксиран статор. Между тези два елемента се оформират пространства, които се придвижат от единия към другия му край вследствие въртенето на ротора.

Бутална помпа

Буталната инжекционна помпа се предлага с ръчно, педално, електрическо или пневматично задвижване. С нейна помощ се постига високо налягане, което може да бъде точно регулирано с помощта на специално устройство и контролирано с манометър.
scroll top