Menu

Инжекционен метод за хомогенна плътна зидария

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 97500 OR shop_item_has_category.category_line_no = 97500 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

Инжекционен метод за хомогенна плътна зидария

Избраният инжекционен материал се въвежда в компонента чрез пакера с помощта на свредло при непрекъснато налягане (3 – 5 bar), което е съобразено с компонента. Важно е да има сравнително равномерно разпределение на инжекционния материал, за да се гарантира, че се образува ефективна зона. В зависимост от условията на компонентите налягането на инжектиране трябва да се поддържа за по-дълъг период (напр. няколко минути на пакер).
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Пълнители и изпълнение за инжектиране на

Хомогенна зидария

 • Инжектиране на микроемулсия (етап 2)
  • Създаване на хоризонтално уплътнение над линията за налягане и събираща се вода

Хомогенна тухлена зидария с ниска алкалност и степен на проникване на влага > 80%

 • Инжектиране на микроемулсия (метод мокро върху мокро – етап 2); Създаване на хоризонтално уплътнениe
 • След инжектиране на активатора за активиране на микроемулсията (етап 3)

Пълнители

 • Силикон и микроемулсия
 • Силикатизационен разтвор
 • Инжекционно средство на базата на силоксан
 • Акрилатен гел

Предимства

 • Укрепване и стабилизация на стената в областта на инжектиране
 • По-малко необходими принадлежности, например по-малко износване на свредлото и нужда от пакери
 • Намалено работно време на линеен метър

Предимства – акрилатен гел

 • Ефективност веднага след края на времето за реакция

Видове пакери

 • Пробивен пакер (стомана)
 • Ударен пакер (пластмаса)
1. Маркирайте отворите на разстояние от около 10 – 12,5 cm за единичен ред отвори. При много редове отвори трябва да се спазва отклонение на височината от около 8 cm. Разстоянието между отворите се ориентира според абсорбцията на строителните материали. Пробийте дупки (преминете през поне една фуга) и отстранете праха

2. Задвижете ламелния ударен пакер с инструмент
Предимства, каталожен номер: 31710, 31753: не е необходимо да сваляте пакера; пакерът може да остане в компонента; поставянето на мазилка е възможно веднага
3. Инжектиране и затваряне
 • Стартирайте уреда за инжектиране в съответствие с инструкциите за експлоатация
 • Инжектирайте отворите под налягане от около 2 – 5 bar (в зависимост от компонента)
 • Избийте или свалете пакера
 • Затворете отворите
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top