Menu

Раздуващ се пакер

More Informations
Filter
Filter
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 129375 OR shop_item_has_category.category_line_no = 129375 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page

РАЗШИРЯВАЩ СЕ ПАКЕР

Разширяващите се пакери се използват в почти всички области на пробивната техника, в строителството на тунели и фундиране за инжекции. Тези инжекции обикновено се използват за подобряване на физичните свойства на почвата или уплътнение. В допълнение, разширяващите се пакери се използват е измервателната техника за сондажи за пробно инжектиране, хидравлично изпитване под налягане и за геоложки проучавания в сондаж в пробития отвор.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers and Borehole seals

PDF german/english

PDF german/french

Technical Parameters
 open PDF

ЕДИНИЧЕН РАЗШИРЯВАЩ СЕ ПАКЕР

Области на приложение

 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Инжекции при издигане на конструкции

Ползи и предимства

 • За многократна употреба
 • Всички проводими части, изработени от неръждаема стомана
 • Лесно и надеждно уплътняване на пробития отвор
 • Може да се използва при различни дълбочини
 • Всички части са лесно заменяеми

Монтаж на пакерен елемент на широка площ

За позициониране в сондажа, в зависимост от вида пакер се използва осигурително въже или материален маркуч. Предимството на разширяващия се пакер е в голямата площ на разширение на материалния маркуч. В допълнение се постига много добро уплътнение на пробития отвор, защото маркучът може да се адаптира оптимално към неравностите по стената на пробития отвор. Така по цялата дължина на маркуча се постига равномерно обтягане в пробития отвор.

ДВОЙНИ РАЗШИРЯВАЩИ СЕ ПАКЕРИ

Области на приложение

 • Предимно за инжектиране с маншети за тръби
 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Инжекции при издигане на конструкции

Ползи и предимства

 • За многократна употреба
 • Надеждно уплътняване с надуваеми тръби позволява прецизно позициониране на материала за инжектиране
 • Голям диапазон на затягане
 • Променлива сила на захващане
 • Всички проводими части, изработени от неръждаема стомана
 • Всички части са заменими
 • Различни дължини

Уплътняване и обхват на разширяващия се маркуч

Тъй като разширяващият се маркуч на двойния разширяващ се пакер се адаптира към неравностите на пробития отвор или към тръбата на маншетите, той винаги осигурява добро уплътняване, което чрез налягането на разширяване може да се регулира. Предимството на двойния разширяващ се пакер е в големия обхват на разширение на разширяващия се маркуч. Удължаването е до 2 пъти от минималния диаметър на пробития отвор, благодарение на което е необходим само един пакер за различно големиманшетни тръб.

2K-РАЗШИРЯВАЩ СЕ ПАКЕР

Области на приложение

 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране във фундаменти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Инжекции при издигане на конструкции

Ползи и предимства

 • 2K материалите за инжектиране се пренасят отделно към смесителната тръба и чак там се смесват с промелнив брой статични елементи за смесване
 • За честа многократна употреба, тъй като двата компонентни тръбопровода и възвратните клапани на пакера могат да се почистват отделно
 • Голям обхват на разширение на разширяващия се маркуч, като по този начин се постига надеждно уплътнение в пробития отвор и променлива сила на обтягане
 • Може да се използва на различни дълбочини

Издувна тръба за зоната на запечатване и разширяване

За позициониране и последващо отстраняване на 2K-издувна тръба се използва обезопасяващо въже, което е прикрепено към пакер. Особеното предимство на 2K-издувната тръба е, че двата компонента на бързо-реагиращия 2-компонентен инжекционен материал се подават отделно до тръбата, където се смесват. Статичният елемент за смесване, заедно с променливия брой съставки за статичен миксер, гарантира оптимални резултати при смесването на съответния инжекционен материал. И двата тръбни компонента, както и клапаните, могат да бъдат изплаквани отделно от пакера. Друго предимство е голямата разтегливост на издувната тръба. В зависимост от вида пакер, разширяването достига до 2 пъти диаметъра в покой. Освен това пакерът с 2K-издувна тръба осигурява много добро уплътняване на отвора, тъй като издувната тръбата може да бъде оптимално адаптирана към неравностите на стената на сондажа. Това води до равномерно силна регулируемо укрепване, което дава възможност почти ялата издувна тръба да бъде укрепена в отвора.
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top