Menu

Инжекционен метод за зидария с празнини

More Informations

Инжекционен метод за зидария с празнини

Чрез многоетапна инжекция с ниско налягане кухините, дефектните места и празнините се запълват с несвиващ се инжекционен разтвор с помощта на пробивния пакер. Чрез същия пакер посредством ланцет се създава канал. Инжекционният материал след това се инжектира под налягане (3 – 5 bar) за по-добро разпределение. Това дава възможност за оптимална ефективност в областта на инжектираната зидария.
Horizontalabdichtung
Horizontal sealing / Horizontal barriers
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF german/english
PDF german/french

Приложение

 • Намаляване на проникването на влага през капилярните пори
 • Достигане на екологична компенсация на влагата
 • Предотвратяване на избутването на влага през капилярите над зоната на инжектиранеЦели на употреба и приложение: инжектиране под ниско налягане

 • При хомогенна зидария
 • При високи нива на проникване на влага в зидарията
 • Равномерно и бързо разпределение на инжекционния материал в зидарията

Предимства

 • Машинно инжектиране под налягане за оптимално разпределение на пълнителя в строителния материал
 • Пакерни системи и аксесоари, съобразени с процеса
 • Укрепване и стабилизация на стената в областта на инжектиране
 • Ниска консумация на инжекционна течност при запълване на кухини
 


Видове пакери

 • Пробивен пакер (стомана)
 • Ударен пакер (пластмаса)

Изисквания към устройствата за инжектиране и смесване

 • Напречно сечение, адаптирано към свойствата на инжектираното вещество
 • Налягането е безстепенно регулируемо между приблизително 1 – 15 bar
 • Устойчивост на всички части на устройството към инжекционни материали
 • Хомогенно смесване
 • Постоянно качество на смесване
 • Дръжте инжекционните материали в циркулация
 • Капацитет на запълване, адаптиран към обекта

Указания

 • Използване, респ. поставяне на хоризонтално уплътнение чрез инжектиране само над линията за налягане и събираща се вода

Повече информация
„Инжекционна процедура със сертифицирани материали срещу капилярен транспорт на влага“, WTA листовка E.4-10, издание 03.2015/D.

WПроцес мокро върху мокро и многоетапно инжектиране (инжекционно лепило + микроемулсия)

Цели на приложение: процес мокро върху мокро

 • Попълнете празнините, за да създадете инжекционна зона за микроемулсията, където тя не може да изтича
 • Стабилизирайте зидарията в зоната на инжектиране
 • Увеличете алкалността в областта на инжектиране, така че микроемулсията да може да реагира

Пълнители

 • Инжектиране на инжекционното лепило (етап 1)
  • За запълване на празнини и кухини
 • Инжектиране на микроемулсия (етап 2) 
  • Изготвяне на хоризонтално уплътнение

Цели на приложение: многоетапно инжектиране

 • В случай на хомогенна зидария с ниска алкалност реакцията започва с използване на активатор

Работна процедура мокро върху мокро – етап 1 

 • Маркирайте и пробийте отвори на разстояние от приблизително 10 – 12,5 cm. Отстранете праха, евентуално предварително намокрете отворите
 • Поставете пакера, затегнете го и монтирайте затварящите елементи
 • Смесете инжекционния материал
 • Напълнете инжекционното устройство с инжекционния материал
 • Инжектирайте отворите под налягане от около 2 bar (в зависимост от компонента)

Работна процедура мокро върху мокро – етап 2

 • След намаляване на налягането на инжектиране (материалът вече не изтича от затварящия елемент) тестовият ланцет се изтласква в пакера. Създаването на 2-ри инжекционен канал се осъществява само чрез отстраняване на тестовия ланцет, след като инжекционното лепило се втвърди
 • Смесете микроемулсията и инжектирайте под налягане от около 5 bar (в зависимост от компонента)
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top