Menu

Импресум

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön
GERMANY

Телефон: +49 6655 9636 - 0
Телефакс: +49 6655 9636 - 6666
Имейл: info@desoi.de

 

Упълномощени ръководители:

Зигфрид Дезой, Мартин Дезой, Pеджайна Дезой

 

Търговски регистър:

Районен съд гр. Фулда, HRB 2931 Арбитраж гр. Фулда

 

Идентификационен номер по ДДС:

DE 811378106 (съгласно § 27 от Закона за налагане на данък върху оборота)
 

Отговорни за съдържанието:

Зигфрид Дезой, Мартин Дезой, Pеджайна Дезой (съгласно § 55, параграф 2, Държавен договор за радиоразпространение)
 
DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön
GERMANY

 

Отговорност:

Въпреки старателния контрол на съдържанието, не поемаме отговорност за съдържанието на външните връзки. За съдържанието на тези страници са отговорни изключително техните администратори.

 

КОНЦЕПЦИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

A digital success story by dc
Внедряване със системата за управление на съдържанието dynamic content, на софтуера за електронна търговия dynamic commerce.
www.dc.ag
scroll top