Услуги Техника За Инжектиране

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (препоръки)

DESOI GmbH предлага под формата на услуга за строителните инженери, архитекти и специалисти изготвяне на спецификации и препоръки за изпълнение в различните области.

Ведно със съответните сертификати и проспекти, можете да поискате спецификациите за изпълнение в папка на твърдо копие и на, диск срещу минимална такса от 20 евро. Достъпно само на немски език

Въпреки това, спецификациите за изпълнение не заместват вниматеното диагностициране на проблемите от експерт по проектирането. Във всеки случай, за успехът на ремонта в голяма степен зависи от адаптирането към нуждите на конкретния обект.

При необходимост, можем да Ви препоръчаме надежден партньор. Нашето ноу-хау и нашите контакти вследствие 35 години опит са сигурни предимства, които Вие ще се радвате да използвате.

Спецификации за изпълнение за проектанти и архитекти