Саниране на фуги

САНИРАНЕ НА ФУГИ

За санирането на фуги ние имаме инструменти, помпи и аксесоари в програмата, които позволяват професионално изпълнение на дейностите, като напр. фугиращи пистолети, фугиращи глави, електрически шнекови помпи, държачи, дюзи, маркучи за материал, смазочни материали и т.н.