Техника За Инжектиране

Мембранна помпа

Мембранна помпа

Мембранната помпа има механично, хидравлично или пневматично задвижване. Чрез деформиране на мембраната помпената камера се напълва, всмуквайки инжекционен материал, който се транспортира след нова деформация на мембраната. Предимството на тази машина е, че инжекционният продукт се подава с подходящо избрано налягане, осигурявайки условия за правилното разпространяване на инжекционната смес в обекта на инжектиране.


Шнекова помпа

Шнекова помпа

Шнековата помпа работи на принципа на архимедовия винт. Винтът се намира в тръба, със сходен диаметър, и се върти около надлъжната си ос. Конвейерните елементи са въртащ се ротор и фиксиран статор. Между тези два елемента се оформират пространства, които се придвижат от единия към другия му край вследствие въртенето на ротора.


Бутална помпа

Бутална помпа

Буталната инжекционна помпа се предлага с ръчно, педално, електрическо или пневматично задвижване. С нейна помощ се постига високо налягане, което може да бъде точно регулирано с помощта на специално устройство и контролирано с манометър.