Инжектиране в пукнатити

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАЛЕПВАЩИ ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТТА ПАКЕРИ

Пакерът ще е смес от полиуретанова смола или епоксидна смола и евентуално ограничаващо средство (използва за сгъстяване), залепени върху пукнатината. Трябва да се уверите, че отворът на пакера се намира точно срещу пукнатината и провеждащият каналът на пакера не е запушен. Залепените върху повърхността пакери се използват предимно за сгради, чиито конструкции (напр. предварително напрегнат стоманобетон) не могат да понесат пробиване (дебелината на конструкцията определя разстоянието между точките на инжектиране чрез залепени пакери.

Обтягане на залепващ пакер
Поставяне на изолиращ материал
Залепващ пакер с изолиращ материал

Забележки

Залепващите върху повърхността пакери са изработени от метал или пластмаса.

Добрата връзка между пакера и повърхостта на конструктивния елемент е от решаващо значение.

здравината на връзката се определя от състоянието на контактната повърхност на конструктивния елемент, свойствата на залепващия пакер и залепващата смоля, чийто неподходящ избор могат да окажат значително отрицателно въздействие в процеса на инжектиране под налягане.

Сфери на приложение

 • за сухи конструктивни елементи
 • за конструктивни елементи с ограничаваща възможността за пробиването им армировка
 • за предварително напрегнат стоманобетон
 • инжектиране под високо налягане до макс. 60 бара или при инжектиране с ниско налягане до 10 бара
DESOI залепващ пакер с напречен избутвач
DESOI универсален залепващ пакер

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de


ПРИЛАГАНЕ НА КЛИНОВИ ПАКЕРИ

Клиновите пакери се поставят в пукнатини широки обикновено около 1 -2 мм, след което се ивършва инжектиране под налягане. С използването им се елиминира обичайното пробиване на отвори в конструктивните еленменти. Клиновите пакери са произведени от метал или пластмаса.

Клинов пакер

Ползи и предимства

 • спестява време чрез намаляване на стъпките при определяне на пакера
 • клиновия пакер влиза директно в пукнатината, без сложно пробиване на конструкцията.
 • опаковчика може лесно да се отстрани след инжектирането
 • минималната широчина на пукнатина за използване на стоманени клинови пакери е 1,5 мм
 • спестява време чрез намаляване на стъпките при определяне на пакера
 • клиновия пакер влиза директно в пукнатината, без нужда от пробиване на конструкцията.
 • Пакерите се отстраняват лесно след приключване на инжектирането
 • минималната широчина на пукнатина за използване на стоманени клинови пакери е 1,5 мм
Използване на клинов пакер

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНЖЕКЦИОННИ УСТРОЙСТВА (АВТОИНЖЕКЦИОН)

Автоинжекционът е устройството за инжектиране, което се използва, когато е необходимо ниско налягане (около 1 бар) и трябва да престои дълго, за да гарантира успежното инжектиране.

Устройство за инжектиране със залепващ пакер
Устройство за инжектиране с пакер за замазка
Устройство за инжектиране с пакер за плочки

Едно устройство върви с един инжекцион

 • прилепящ пакер
 • пакер при замазки
 • пакер с много плочи

Материали за автоинжекцион

 • циментов разтвор
 • епоксидна смола
 • полиуретанова смола

Ползи и предимства

 • впръскване без машини
 • прост принцип на действие
 • добър визуален контрол върху консумацията на материала
 • няколко впръскващи устройства едновременно могат да се използват в различни точки
 • може да се използва надземно
Устройство за инжектиране с пакер за плочки

Магазин

немски
английски
francese

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de


ПРИЛАГАНЕ НА ПАКЕРИ СЪС СТОМАНЕНИ ПЛОЧИ

 • с притискане отзад или под плочки, подови замазки, плочи, тухли или запълване на празно пространство и пукнатини
 • при саниране не е необходимо да се отстраняват плочите
DESOI пакер за стомана и плочки

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de