Инжектиране в пукнатити

ИНЖЕКТИРАНЕ С РЕАГИРАЩА СМОЛА

Реагирщите смоли могат са от един или два компонента, които химически реагират един с друг. С цел управление на процеса, към смолите, може да бъдат добавени катализатори и ускорители.

Използване на инжекционните пакери - сфери на приложение

 • за сухи и мокри съставки
 • за пукнатини, причинени от вода и водно налягане
 • за запълване на кухини
 • впръскване под високо или ниско налягане при бетонни и стоманобетонни конструкцииo
 • за предотвратяване на евентуални повреди на бетонната конструкция, впръскването трябва да е на макс. ⅓ налягане от номиналното напрежение на бетона - винаги проверявайте

Изисквания за инжекционни пакери

 • съвместимост с използваните инжекционни продукти
 • надеждно монтиране в конструктивния елемент
 • отсъствие на стесняване на вътрешния диаметър в точката на свързване на пакера за минерални
 • материали с накрайника на маркуча.
 • корозионна устойчивост на частите, които остават в конструктивния елемент
 • наличие на спирателен кран или възвратен клапан
 • устойчивост на високо налягане
Измервателна щека за ширина на пукнатина DESOI
DESOI инжектиране на пукнатини с изчистващо съоръжение

Запечатване на пукнатината чрез обмазване на повърхността

 • запечатването предотвратява изтичането на материала по време на инжектиране
 • при поправки с течни материали, които бързо се втвърдяват
 • осигуряване на обезвъздушаване– в най-високата точка, при вертикални пукнатини.
DESOI стоманен инжектор за пакетиране
Polymerer Füllstoff

Polymeric filling material (injection resin)

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de