Инжектиране в пукнатити

ИНЖЕКТИРАНЕ С ПРОДУКТИ НА МИНАРАЛНА БАЗА

При инжектиране на пукнатини с циментови разтвори и циментови пасти, напуканите конструктивни елементи се запълват изцяло. Инжектирнето в пукнатините се извършва така, че след приключване на процедурата в тях да е невъзможно проникването на вода. Инжекционният материал образува защитен слой срещу навлизането на агресивни вещества и предотвратява корозията на армировката. Благодарение на запълването пукнатината се уплътнява и устойчивостта на конструктивния елементи се възстановява.

Видове пакери

 • инжекционен пакер (стомана)
 • силов пакер (пластмаса)
 • прилепящ пакер (пластмаса)
 • клинов пакер (пластмаса)

Изисквания към инжекционните пакери

 • съвместимост на основата, обект на инжектиране и използваните инжекционни пакери
 • надеждно монтиране на пакерите в конструктивния елемент
 • корозионна устойчивост на частите от пакера, които остават в конструктивния елемент
 • възвратен клапан или кран на пакера
 • вътрешен диаметър, съобразен с хидравличните свойства на инжектираното вещество
 • отсъствие на стесняване на вътрешния диаметър
DESOI система за бързо затваряне
DESOI инжектиране на пукнатини

Подходящи пълнители

 • хоросанов разтвор
 • циментова паста
 • водо-циментов разтвор

Примерни обекти

 • жилищни и промишлени сгради
 • зидария
 • исторически сгради
 • инженерство
 • подземно строителство и канализационни системи

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de