Инжектиране в пукнатити

ИНЖЕКТИРАНЕ В ПУКНАТИТИ / ЗАПЪЛВАНЕ НА ПУКНАТИНИ

Стресови натоварвания, напрежение и т.н., могат да доведат до превишаване на якостта на опън на конструктивните елементи и съответно – до тяхното напукване. Целите на инжектирането и запълването на пукнатини са следните:

Запечатване:Предотвратяване на проникването на корозиращи агенти и субстанции

Водоуплътняване: Премахване на пукнатини или течове, причинени от кухини в конструктивните елементи

Еластична връзка: Да се свържат здраво неравните ръбове и да се ограничи еластичността

Връзка, предаваща натоварванията (заздравяване): Създаване на връзка, устойчива на опън и натиск