Инжекционни системи

ВЕНТИЛЕН ПАКЕР

Пакери с вентили са предвидени за хоризонтални и вертикални хидроизолационни инжекции, а не за трамбоване в почви. Чрез снопове пакери с вентили може да се инжектира само в един пробит отвор в различни дълбочини.

DESOI Вентилен пакер

Приложение

Отвори Ø 80 до 150 мм се пробиват до желаната дълбочина. Тръбата за пробиване накрая се изтегля пълна със смес от вода, цимент и бентонит. Сега пакерът с вентил се използва с тръбопровод за инжектиране. Необходимата дълбочина за вграждане на пакера с вентил определя дължината на тръбопровода за инжектиране. Чрез налягането на инжектиране покривната смес се придвижва, а инжекционният материал се притиска в земята. При употребата на няколко пакери с вентили заедно, всеки пакер се инжектира отделно.

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de