Инжекционни системи

ТАПИ ЗА ПРОБИТИ ОТВОРИ

Тапи за запечатване на пробити отвори с пластмасови вътрешни тръби се използват предимно в минното дело и при строителството на тунели за уплътнения или запълване пробитите отвори. Чрез тапите за пробитите отвори се инжектират околните скали (кухини) за втвърдяване със синтетични смоли, минерални материали и др.

Тапи за пробити отвори

Области на приложение

 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Трайно запечатване на пробити отвори
 • Инжекции при издигане на конструкции
 • Проучване, сондиране в минното дело

Ползи и предимства

 • Лесно и надеждно уплътняване в пробития отвор
 • Голям обхват на разширение на разширяващия се маркуч
 • Може да се използва на различни дълбочини
 • Използваните пластмасови тапи за пробитите отвори могат да бъдат пробити лесно при необходимост
 • Пластмасови вътрешни тръби предотвратяват щети по инструментите за добив

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de