Инжекционни системи

ПАКЕР ЗА НАВИВАНЕ

Пакерът за навиване служи за вкарване на подложния (запечатващ) материал например при строеж на тунели. С този вид пакер всички инжекционни материали въз основата на минерали и смоли могат да бъдат инжектирани бързо и безопасно. Чрез подобрената система за завинтване се предотвратява потенциалната възможност при навиването да се увредят пръстените от конструкцията.

Позициониране на обтяжен пакер
DESOI обтяжен пакер, затегнат

ПАКЕР ЗА НАВИВАНЕ B

Пакерът за навиване B служи за вкарване на подложния (запечатващ) материал, например при строеж на тунели. С този вид пакер всички инжекционни материали въз основата на минерали и смоли могат да бъдат инжектирани бързо и безопасно. Пакерът за навиване се разполага върху стоманената конструкция.

DESOI обтяжен пакер B

Байонетна закопчалка

Е лесна за монтиране механична връзка между две тръбни части. Чрез припокриване на двете части и завъртане закопчалката се заключва или отключва.

Ползи

  • Лесна и безопасна за употреба
  • Връзката е със свободен проход с Ø  20mm
  • Лесно уплътняване чрез O-пръстен
  • Байонетната закопчалка поредното подобрение във вече доказано ефективната бърза закопчалка.

Диаметър на обтяжния пакер и диапазони на диаметъра на отвора

Диаметър на обтяжния пакер и диапазони на диаметъра на отвора
DESOI обтяжен пакер B

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de