Инжекционни системи

ИНЖЕКЦИОННИ СИСТЕМИ

Нашето предложение за инжекционни системи е насочено специално за използване в минното инженерство, строителството на тунели, подземното и специалното подземно строителство. Към тях спадат раздуващи се пакери, хидравлични пакери, пакери с пръстен с канал, затвори на сондажи, обтяжни пакери, пресоващи ланцети, вентилни пакери, пакери за шпунтови стени и др. в различни изпълнения.

Принадлежности и спомагателно оборудване също са на разположение. Затворите на сондажите са на разположение в изпълнение с пластмасови втулки. Обтяжният пакер е подходящ за уплътняване в камък с инжекционни смоли, както и всички инжекционни материали на минерална основа. Пресоващият ланцет се вкарва в добре проходими основи, сложна подготовка не е нужна. За инжекции в неподатливи на пробиване почви е предвиден вентилният пакер. Специално разработеният пакер за шпунтови стени за инжекции зад шпунтови стени гарантира надеждно задържане и сигурно уплътнение.