Анкерни системи

ПАКЕР С ПРЪСТЕНОВИДНА КАМЕРА (УПЛЪТНЕНИЕ НА КРЪГЛИ ПРОСТРАНСТВА)

Пакерът с пръстеновидна камера се използва за инжектиране и едновременно обезвъздушаване при пръстеновидни анкери. С помощта на 4 аксиални затягащи болтове, има възможност да се уплътни пробития отвор и на анкера с инжектирания материал.

DESOI уплътнение на кръгли пространства
DESOI уплътнение на кръгли пространства

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de