Анкерни системи

АНКЕРНИТЕ СИСТЕМИ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ В САНИРАНЕТО

Санирането на тухлени сгради изисква точни познания за конкретните обстоятелства, като напр. строителна субстанция, причина за щета, натоварвания и др., за да може да се избере оптималното средство за саниране. Анкерните системи на DESOI са тествани и достъпни във вариантите, изброени по-долу.

За силово свързване на краищата на пукнатината идеалното решение е спиралната анкерна система на DESOI. Tя се състои от два компонента: спирален анкер и хоросан за спирален анкер. С трион за камък и фуги AS170 необходимите прорези в зидарията могат да се извършат прецизно, за да се гарантира перфектното вграждане на спиралния анкер.

Anker Plus W на DESOI е предназначен за свързване на облицовката със стената и поемане на хоризонталните сили. За да може да се определи качеството на монтажа на Anker Plus W на DESOI, ние имаме в програмата си тестови уред за разтягане.

Спиралната анкерна система е много подходяща за щадящ ремонт на защитени обекти със статут на паметници на културата. Прилагането й заедно с анкерния чорап на DESOI предотвратява безконтролното изтичане на анкерен хоросан в кухините или други нередности. За комбинацията от обтяжна анкерна система и анкерен чорап ние предлагаме Ripinox® анкери за неръждаема стомана и DESOI AnchorNox® сух хоросан. Спиралната форма на винтовите пилони на DESOI позволява укрепване на строителната основа в кратки срокове и предлага висока якост на натиск/опън. Пилоните могат да се завинтват в почти всяка почва и при нужда и да се отвиват.

За монтажа на прътови анкери пакерът за кръгли пространства е оптималният аксесоар. Той има тръба за пълнене и тръба за обезвъздушаване и заедно с прътовия анкер се поставя в отвора и се затяга здраво. Когато процесът на инжектиране стартира, наличният в отвора въздух може да излезе. Специална разработка са регулаторите на обтяжната сила на DESOI. Регулаторът на обтяжната сила изравнява различните сили на опън, двойният регулатор на обтяжната сила потиска различните степени на натиск.