Impressum DESOI

ИМПРЕСУМ

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön

Телефон: +49 6655 9636 - 0
Телефакс: +49 6655 9636 - 6666
Имейл: info@desoi.de

Упълномощени ръководители:
Зигфрид Дезой, Мартин Дезой, Pеджайна Дезой, дипл.-инж. (FH) дипл.-инж.-икономист (FH) Михаел Енгелс

Търговски регистър:
Районен съд гр. Фулда, HRB 2931 Арбитраж гр. Фулда

Идентификационен номер по ДДС:
DE 811378106 (съгласно § 27 от Закона за налагане на данък върху оборота)

Отговорни за съдържанието:
Зигфрид Дезой, Мартин Дезой, Pеджайна Дезой, дипл.-инж. (FH) дипл.-инж.-икономист (FH) Михаел Енгелс (съгласно § 55, параграф 2, Държавен договор за радиоразпространение)


DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön

Отговорност:
Въпреки старателния контрол на съдържанието, не поемаме отговорност за съдържанието на външните връзки. За съдържанието на тези страници са отговорни изключително техните администратори.