Инжектиране по метода на постепенното сгъстяване

DESOI FLOW CONTROL II

С устройства DESOI Flow Control II и съгласуваната машинна технология процесите по инжектиране и дозиране могат да се извършват по електронен път. По време на процеса на инжектиране данните могат да се разглеждат и след това да се обработват дигитално. Устройствата DESOI Flow Control II поемат постоянното наблюдение на налягането на инжектиране, употребяваните количества и съотношението на смесване. В случай на отклонения или при достигане на зададените стойности прозвучава сигнал и устройството за инжектиране ще се изключи, респ. може да се бъде изключено. С помощта на протокола за запис процесът на инжектиране може да се възпроизведе за всеки отделен пакер. По този начин възложителят може да получи подробна документация за извършените инжекционни дейности.

Flow Control II Display

Предимства за дизайнери и собственици на строителни обекти

обекти Устройствата DESOI Flow Control II гарантират, че установените количества на консумация и предписаните технически параметри се следят и спазват постоянно, напр. съотношение на смесване и налягане на инжектиране. Съгласуваната по този начин машинна техника е надеждна, здрава, изпитана в практиката и позволява висока сигурност на изпълнение. По желание системата може да бъде проектирана за определен проект или приложение.

Документация за DESOI Flow Control II

 • Действителен разход на материал на пакер (с изключение на PUH - брояч на ходове)
 • Съотношение на смесване (с изключение на PUH / Z)
 • Инжекционно налягане на пакер
 • Продължителност на инжектиране на пакер
 • Последователност на инжектиране
 • Брой на допълнителни инжектирания
 • Дата и час на инжектиране

Сервизиране

 • Индивидуална техническа консултация
 • Системен инструктаж от експертен персонал на строителния обект
 • Наем на системи

Използвани материали

 • Акрилен гел
 • PU и силикатни смоли
 • Брояч на ходове
 • Цимент
Пневматична бутална помпа с Flow Control II

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de