Инжектиране на повърхности

ИНЖЕКТИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИ

С инжектирането на повърхности докосващите земята нехерметични компоненти могат да бъдат уплътнени допълнително отвътре навън. В зависимост от естеството на строителните материали и пореста структура се създава непрекъснато ниво на запечатване в компонента (зидарията). Чрез инжектиране на подходящи материали, като гелове или ниско вискозни смоли, се уплътняват транспортните маршрути на водата.

Инжекционен пакер

 • Пробивен пакер (стоманен пакер)
 • Набивен пакер (пластмасов пакер)

Изисквания към инжекционните пакери

 • Надеждно фиксиране в компонента при свързани с процеса инжекционни налягания
 • Устойчивост на корозия за намиращите се в компонента части
 • Възможност за изолиране
 • Съгласуване с необходимия дебит и характеристики на инжектиране на вещество за инжектиране напречно сечение
 • Възвратни клапани с ниско налягане на отваряне

Стъпки при работа

 • Моделът на отворите и дълбочината на отговрите зависи от геометрията на конструкцията и се определя от експертните проектанти.
 • Компонентът не е напълно пробит, а само възможно най-близо до външния ръб.
 • Пробиване на канали в нехерметичен компонент отвътре навън, до ок. 2/3 от дебелината на компонента, под лек наклон.
 • Инжекционните пакери са поставени и инжектирани в пробитите отвори.

Други области на приложение за последващо уплътняване

 • Стенно фугиране на сгради
 • Инжектиране за дилатационни фуги
 • Инжектиране за строителни пространства
 • Течният инжекционен материал с нисък вискозитет за впръскване измества присъстваща вода, и бразува върху околната повърхност еластично запечатване чрез инжекион на еластичен материал.
DESOI повърхностно инжектиране
DESOI повърхностно инжектиране
Използване повърхностно инжектиране DESOI

Примери за обекти

 • Жилищни и промишлени сгради (мазета, сутерени)
 • Подземно строителство и канализация (инсталации за отпадни води, метро)
 • Хидротехническо строителство (шлюзове, камери, контролни обходи)
 • Строителство на тунели
Curtain injection and masonry injection

Curtain injection and masonry injection

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de