Инжекционни системи

РАЗШИРЯВАЩ СЕ ПАКЕР

Разширяващите се пакери се използват в почти всички области на пробивната техника, в строителството на тунели и фундиране за инжекции. Тези инжекции обикновено се използват за подобряване на физичните свойства на почвата или уплътнение. В допълнение, разширяващите се пакери се използват е измервателната техника за сондажи за пробно инжектиране, хидравлично изпитване под налягане и за геоложки проучавания в сондаж в пробития отвор.

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de

ЕДИНИЧЕН РАЗШИРЯВАЩ СЕ ПАКЕР

Единичен разширяващ се пакер

Области на приложение

 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Инжекции при издигане на конструкции

Ползи и предимства

 • За многократна употреба
 • Всички проводими части, изработени от неръждаема стомана
 • Лесно и надеждно уплътняване на пробития отвор
 • Може да се използва при различни дълбочини
 • Всички части са лесно заменяеми

Магазин

немски
английски
френски

Монтаж на пакерен елемент на широка площ

За позициониране в сондажа, в зависимост от вида пакер се използва осигурително въже или материален маркуч. Предимството на разширяващия се пакер е в голямата площ на разширение на материалния маркуч. В допълнение се постига много добро уплътнение на пробития отвор, защото маркучът може да се адаптира оптимално към неравностите по стената на пробития отвор. Така по цялата дължина на маркуча се постига равномерно обтягане в пробития отвор.


ДВОЙНИ РАЗШИРЯВАЩИ СЕ ПАКЕРИ

Двойни разширяващи се пакери

Области на приложение

 • Предимно за инжектиране с маншети за тръби
 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Инжекции при издигане на конструкции

Ползи и предимства

 • За многократна употреба
 • Надеждно уплътняване с надуваеми тръби позволява прецизно позициониране на материала за инжектиране
 • Голям диапазон на затягане
 • Променлива сила на захващане
 • Всички проводими части, изработени от неръждаема стомана
 • Всички части са заменими
 • Различни дължини

Магазин

немски
английски
френски

Уплътняване и обхват на разширяващия се маркуч

Тъй като разширяващият се маркуч на двойния разширяващ се пакер се адаптира към неравностите на пробития отвор или към тръбата на маншетите, той винаги осигурява добро уплътняване, което чрез налягането на разширяване може да се регулира. Предимството на двойния разширяващ се пакер е в големия обхват на разширение на разширяващия се маркуч. Удължаването е до 2 пъти от минималния диаметър на пробития отвор, благодарение на което е необходим само един пакер за различно големиманшетни тръб.


2K-РАЗШИРЯВАЩ СЕ ПАКЕР

2K-разширяващ се пакер

Области на приложение

 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране във фундаменти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Инжекции при издигане на конструкции

Ползи и предимства

 • 2K материалите за инжектиране се пренасят отделно към смесителната тръба и чак там се смесват с промелнив брой статични елементи за смесване
 • За честа многократна употреба, тъй като двата компонентни тръбопровода и възвратните клапани на пакера могат да се почистват отделно
 • Голям обхват на разширение на разширяващия се маркуч, като по този начин се постига надеждно уплътнение в пробития отвор и променлива сила на обтягане
 • Може да се използва на различни дълбочини

Магазин

немски
английски
френски

Издувна тръба за зоната на запечатване и разширяване

За позициониране и последващо отстраняване на 2K-издувна тръба се използва обезопасяващо въже, което е прикрепено към пакер. Особеното предимство на 2K-издувната тръба е, че двата компонента на бързо-реагиращия 2-компонентен инжекционен материал се подават отделно до тръбата, където се смесват. Статичният елемент за смесване, заедно с променливия брой съставки за статичен миксер, гарантира оптимални резултати при смесването на съответния инжекционен материал. И двата тръбни компонента, както и клапаните, могат да бъдат изплаквани отделно от пакера. Друго предимство е голямата разтегливост на издувната тръба. В зависимост от вида пакер, разширяването достига до 2 пъти диаметъра в покой. Освен това пакерът с 2K-издувна тръба осигурява много добро уплътняване на отвора, тъй като издувната тръбата може да бъде оптимално адаптирана към неравностите на стената на сондажа. Това води до равномерно силна регулируемо укрепване, което дава възможност почти ялата издувна тръба да бъде укрепена в отвора.