Набивен инжектор

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАБИВНИ ИНЖЕКТОРИ

При този метод стоманени тръби със странични изходящи отвори и връх се набиват в земята. Напасващите разширители са достъпни със и без изходни отвори, както и покрити с изходни отвори. Методът е особено подходящ за плитки дълбочини в добре пропускливи почви. Максималната настройка на дълбочина зависи от свойствата на повърхността. На практика се реализират на установени дълбочини до 15 метра. Инжектираният материал може да проникне в почвата през всички отвори. Когато се използва със загуби, запълващо вещество изтича от края на инжектора. При инжектиране под плочи те съответно са предварително пробити. За уплътняване на инжектирането се използва съединителна втулка.

Предимства и ползи

 • Набивните инжектори могат да бъдат индивидуални в зависимост от дълбочината на набиване
 • Набивният инжектор Ø 21,3 мм се прилага, когато се набива без хлабина по външния диаметър, като по този начин няма неконтролирано изтичане на инжектиран материал
 • Лесна употреба с малко използване на машините

Области на приложение

 • Зазравяване на строителна основа
 • Особено подходящо за плитки дълбочини в почви с добра проникваща способност
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Подсилване на сгради
 • Противофилтрационна завеса
 • Допълнително уплътняване
 • Инжекции при издигане на конструкции
 • Укрепване на машинни фундаменти
Пресоващи ланцети – инжекция в земята
Пресоващи ланцети – притискане под компоненти

Метод за трамбоване с трамбовка

 1. Завийте трамбовъчния орнамент върху трамбовката
 2. С електрически трамбовъчен чук и инструмент за нивелиране забийте трамбовката в земята
 3. С помощта на безжичен винтоверт, по посока обратна на часовниковата стрелка развийте трамбовъчния орнамент
 4. Затегнете добре с две пълни завъртания (пълно завъртане на винтоверта 40 мм) свързващия ръкав, адаптера и трамбоващия орнамент
 5. След това забийте в земята трамбовъчния чук заедно с трамбовъчния орнамент и трамбовката
 6. Повторете точки 3. и 5. до постигане на желаната дълбочина
Процедура на забиване, елемент за дълбочинно укрепване

Набивен инжектор със загуби на върха – материал, изтичащ отдолу

Набивният инжектор се набива до желаната дълбочина и се издърпва около 10 см назад, така че да може да се освободи върхът на инжектора. След като инжекционният процес започне, ако е необходимо, издърпайте инжектора отново и инжектирайте в друг размер.

Предимства и ползи

 • Изпълнимо е постепенното инжектиране
 • Възможно е целево инжектиране на определена дълбочина
 • Набивен инжектор със загуби на върха – материал, изтичащ отдолу
  Набивен инжектор със загуби на върха – материал, изтичащ отдолу

  Набивен инжектор със странични изходящи отвори

  Набивният инжектор се набива до желаната дълбочина; от комбинацията на инжектори със и без дупки е възможно инжектирането в продължение на цялата перфорирана зона – например: 5 метра дълги инжектори, които под 3 метра са оборудвани със странични изходящи отвори и инжектират.

  Набивен инжектор със странични изходящи отвори
  Набивен инжектор със странични изходящи отвори

  Набивен инжектор с покрити странични изходящи отвори

  Това е набивен инжектор, имащ същото приложение като обикновен набивен инжектор с предимството, че при набиване не може да проникват примеси през непокрити отвори. Този вариант е особено подходящ за песъчлива почва и при преминаване през водоносни пластове.

  Предимства и ползи

 • Няма проникване на замърсители през покритието
 • Приложимо в пясъчни почви
 • Много голяма безопасност при инжектиране
 • Набивен инжектор с покрити странични изходящи отвори
  Набивен инжектор с покрити странични изходящи отвори

  Магазин

  немски
  английски
  френски

  Консултация и продажби

  Телефон +49 6655 9636-0
  sales@desoi.de