Анкерни системи

ЕДИНИЧЕН РЕГУЛАТОР НА СИЛАТА НА ОПЪН

Единичен регулатор на силата на опън

Единичният регулатор на силата на опън е устройство за обтягане и константно поддържане на компоненти. Той позволява да се определи константно натоварването в една конструкция, да се поддържа и при желание да се показва запис чрез електронно устройство за измерване. Също и при колебания от динамични натоварвания (напр. като малки земетресения, вибрации от камбанен звън, температурни промени и промени във влажността, натоварвания от вятъра) може да поддържа постоянно ниво на натоварване.

ДВОЕН РЕГУЛАТОР НА СИЛАТА НА ОПЪН

Двоен регулатор на силата на опън

Двойният регулатор на силата на опън е устройство за укрепване и константно поддържане на компоненти. Той позволява да се поддържа натоварването в една конструкция, да се регулира и при желание да се показва запис чрез електронно устройство за измерване. Дори и с колебания от динамични натоварвания (напр. като малки земетресения, вибрации от камбанен звън, температурни промени и промени във влажността, натоварвания от вятъра) може да поддържа постоянно ниво на натоварване.

Области на приложение

  • Сгради, които следва да бъдат осигурени и подсилени конструктивно, като част от мерките за опазване и консервиране.
  • Защита на свод чрез вграждане на регулатор на сила на опън видим в носещата конструкция или невидим в компонент (напр. ниша на стената).
  • Може да бъде направен пренос от съществуващата носеща конструкция към околния материал, както чрез съчетаване на елементите на обединената конструкция с помощта на композитен строителен разтвор в носещия компонент (напр. зидана стена, стоманобетонна конструкция), както и чрез контактни връзки (напр. при планки чрез напречници).

Вкарване на натоварване в зидарията

Вкарване на натоварване в зидарията

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de