Анкерни системи

DESOI ВИНТОВИ ПИЛОНИ

Винтовите пилони на DESOI позволяват реализирането на подсилването на основата или модернизирането на конструкцията за много кратък период от време. Ниското тегло и лесният монтаж са подходящи за използване в почти всяка почва и на всяко място. Спиралната форма на винтовите пилони създава уникално съотношение на напречното сечение спрямо общата повърхност и така се получават по-високи сили при опън и натиск в земята.

Благодарение на изключително устойчивата на корозия алуминиева сплав също така е възможно използване в агресивни почви. Така при най-неблагоприятните условия може да се гарантира експлоатационен живот, който надвишава необходимия минимален полезен живот от 80 години за постоянни сгради.

DESOI винтови пилони на опитно поле с пробни натоварвания
 • Многократна употреба
 • Ниско тегло
 • Алуминиева сплав
 • Дължина 1 m, спираловидни
 • Завинтват се в земята
 • Висока устойчивост на корозия
 • Бърз монтаж
 • Без щети по околните повърхности
 • Може да се зареждат и тестват веднага
 • Прости, леки винтови пилони
 • Без бетон
 • Изкопи /Изкопни машини не са необходими
 • Изключителна дълготрайност
 • Голяма здравина и устойчивост на натиск

Инсталирането на винтови пилони се извършва на ръка или от мини багери, които работят с хидравлични чукове и набиват пилоните в земята. Това прави ненужна изкопната и земекопната дейности и създава едва доловими вибрации, които не могат да увредят околната среда или съществуващите структури. Веднага след инсталиране, системата може да бъде натоварена. Винтовите пилони са за многократна употреба и може отново да се отвинтят след инсталацията.

Освен полагането на нови инсталации в нови сгради, винтовите пилони са особено удачни за модернизирането на вече съществуващи структури.

Винтовите пилони са налични като отделни сегменти с дължина 1 метър, с номинални диаметри 60 мм и 100 мм, и с различна товароподемност.

Технически данни

Технически данни

Средни съпротивления на пилоните

Средни съпротивления на пилоните
Забиване на винтовите пилони

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de