Анкерни системи

ANKER PLUS W DESOI

Там, където съединението на предния слой на стената с носещия слой вече не е налице или е налице само частично, идеалното решение е спиралната анкерна система Anker Plus W на DESOI. Системата се състои от Anker Plus W на DESOI и хоросан за спирален анкер на DESOI.

Anker Plus W се завинтва в хоросана за спирален анкер. Огънатата форма на спиралния анкер води до по-висока якост на свързване между двата системни компонента. Тиксотропната консистенция на хоросана за спирални анкери предотвратява изтичането в междинните пространства и кухните. Anker Plus W на DESOI от остенитна неръждаема стомана има номинален диаметър от 8 мм и е на разположение във варианти между 180 мм и 400 мм (на стъпки от по 20).

приложение Anker Plus W

Области на приложение

  • Двуслойна зидария
  • Саниране на зидария
  • Окачена вентилирана фасада

Примери за приложение

  • Последващо анкериране
  • Последващо иглено пробиване на двуслойна зидария

Предимства и ползи

  • Минимално навлизане в зидарията
  • Подходящо за всички видове зидария, бетон
  • Поемане на сили на обтягане и срязване
приложение Anker Plus W

Съвет

Санирането на зидария изисква обширни познания за състоянието на конструкцията. Анкериранията трябва да се планират и оразмерят с инженерни методи. Съгласно DIN 1053-1:1996-11 раздел 8.4.3, таблица 11 минималният брой анкери на кв. м. е 5.


ТЕСТОВИ УРЕД ЗА РАЗТЯГАНЕ

Проверка на устойчивостта на анкера
Проверката трябва да се извършва върху най-малко 5 анкера на стена и се счита за успешна, ако при пробно натоварване от 1,5 kN в носещия слой не са превишени следните стойности:

  • 5 х опит за изтегляне: 0,5 мм
  • 10 х опит за изтегляне: 1,1 мм

при носещ слой от зидарията: 1,0 мм при бетон. Снимка 1+2: Приложение на Anker Plus W

Тестови уред за разтягане
Additional anchoring

Additional anchoring - with the DESOI Spiral anchor system Anchor Plus W

 

PDF open in german/english

PDF open in german/french

 

 

Магазин

немски
английски
френски

Консултация и продажби

Телефон +49 6655 9636-0
sales@desoi.de